Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i Tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer

Meddommer og lagrettemdlem i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over 6 års fengsel.