Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forliksråd

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Politiet administrerer forliksrådet.

Generell informasjon om forliksråd.

Forliksrådet i Vefsn

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hva er forliksrådet?

Partnere

Statsforvalteren har tilsyn med forliksrådene.

aaa

Lover og forskrifter

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Lover

Domstolloven
Rettsgebyrloven
Tvisteloven

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Skjema

Skjema for forliksklage (På politi.no - nytt vindu)

Søknaden sendes til

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

Saksbehandling

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-31 10:57