Du finner resultat på www.valgresultat.no, både for kommunestyrevalget og for fylkestingsvalget. 

Til resultat for kommunestyrevalget i Vefsn på valgresultat.no ->>

Last ned oversikt over kandidater til kommunestyret (Navn med 2 stjerner bak har fått plass i kommunestyret)

Til resultat for fylkestingsvalget i Nordland på valgresultat.no ->>

Ønsker du å se valgresultat for andre kommuner og fylker, da endrer du navn på type valg og velger aktuelt fylke og/eller kommune.

Ønsker du å se valgresultat for en bestemt krets i en kommune, da velger du krets i den aktuelle kommunen.