Oversikt over valglokaler og åpningstider i de forskjellige stemmekretsene på valgdagen i Vefsn kommune. Se kart nedenfor.
 

Mosjøen krets

Rådhuset
søndag 10/9 12:00 - 20:00 og
mandag 11/9 08:00 - 21:00
 

Drevja krets

Granmoen skole
søndag  10/9 12:00 - 20:00 og 
mandag 11/9 08:00 - 21:00
 

Fustvatnet krets

Baågneset grendehus
mandag 11/9 kl 11:00 - 20:00
 

Herringen krets

Herringen bygdehus
mandag 11/9 kl 12:00 - 18:00
 

Elsfjord krets

Elsfjord Montessoriskole
mandag 11/9 kl 12:00 - 18:00