Oversikt over utleie av rom ved skolen:

Gymsal

Gymsalen ved skolen leies ut til privatpersoner, familier,lag og foreninger.

Festsal

Festsalen er et fleksibelt lokale ved Mosjøen skole. Sitteplass for totalt 120- 130 personer. I skoletida benyttes salen til undervisning i flere fag, konserter og forestillinger. På ettermiddag, kvelder og helger kan lokalet leies av organisasjoner, offentlige institusjoner,private institusjoner og andre aktører for diverse møter, kurs og arrangementer. Festsalen er ca 160m2. Salen har sitteplasser i et elektrisk styrt amfi som kan kjøres inn til veggen.

Utstyr:

  • Teleskopamfi m/elektrisk styring og sitteplasser for 80 personer.
  • 40 stoler
  • Elektrisk styrt vindusblending
  • Elektrisk styrt lerret på 4 x 3 meter
  • Projektør fastmontert i tak
  • Bærbar >PC m/Internettilgang
  • Trådløst nettverk
  • Komplett musikkanlegg
  • Mikrofoner for foredrag

Annet utstyr som bord, flere stoler, tavle, musikkutstyr og flip-over kan skaffes ved behov og noe pristillegg. Teknisk personale for hjelp er ikke tilgjengelig for leietakere i leieperioden.

Utleie, regler og nøkler:

Utleie besluttes og sdministrares av Mosjøen skole og alle henvendelser skjer til skolens kontor Tlf. 75 10 13 00,  E-post : Mosjoen.skole@vefsn.kommune.no
Nøkler utleveres mot dipositum på kr. 100.- Ved alt utleie underskrives egen standarisert leiekontrakt.