Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leksehjelp ved Mosjøen skole

Elevene har rett til å delta, men tilbudet skal være valgfritt. LEKSER ER FORTSATT FORELDRE OG FORESATTES ANSVAR

Leksehjelptilbudet skal være etter obligatorisk skoletid, og er gratis for alle.

Det gis ikke rett til skyss etter leksehjelpen, retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt.

Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen, det vil si at det ikke er undervisning, men den må sees i sammenheng med opplæringen.

Rett til spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav til personalet gjelder ikke leksehjelpen.

Leksehjelptiden skal kun brukes til å gjøre lekser. Når leksene er ferdige, må eleven kunne gå tilbake på SFO, eller gå hjem/bli hentet.

Leksehjelptilbudet plikter å gi elevene et psykososielt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Bestemmelse om politiattest er gjeldene for leksehjelp jmf. opplæringsloven § 13-7, tredje ledd.

Lov om grunnskolen og den videregåande skolen (opplæringslova) § 13 7-a  Plikt for kommunen å tilbod om leksehjelp