Tryggehet i skolehverdagen, glede over å være sammen for å lære, resepkt for hverandre og nysgjerrighet over nye oppgaver og måter å lære på,
er verdier vi vil at våre elever skal kjenne og glede seg over mens de er elever hos oss.

Mosjøen skole har som mål å være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle.