Alle elever har egne personlig lånekort til skolebiblioteket. Kortet kan også benyttes ved boklån i Vefsn kommunes Bibliotek. 

Lånetid for boklån er 4 uker. Bøker som ikke blir levert inn etter 2. gangs purring ansees som tapt og må erstattes etter bibliotekets skjønn.

Les med på Vefsn bibliotek