Avfallselskapet Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL IKS eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega.
Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.

http://shmil.no/​