Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet over kommunegrensene. Kommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy deltar i Helgeland friluftrsråd

 

www.helgeland-friluftsrad.no