Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet over kommunegrensene. Kommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy deltar i Helgeland friluftrsråd

www.helgeland.friluftsråd.no