Bygdebokkontoret formidler lokalhistorie i de tre samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Arbeidet ledes av bygdeboknemnda.


Kontaktinformasjon

Bygdebokredaktør Knut Skorpen
Tlf: 91 88 69 41  Send ​e-post

Leder for bygdeboknemnda Sverre Kulstad
Send e-post 
 

Utgitte bøker

Vefsn bygdebok er til nå utgitt i tre hovedbind som dekker tida fram til 1945. Det er også skrevet gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner.

Du finner informasjon om og digitale versjoner av utgitte bøker på lokalhistoriewiki.no


Nyeste bind av Vefsn bygdebok

Nyeste bind utgitt 2023, med «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 138 – 148, 151 – 161 Fustvassbygda».   

Boka omtaler gardsbruk, husmannsplasser og framfor alt folket på Brekken, Smedsenga, Straum, Sletten, Storvika, Aspneset, Åkvika, Langmoen, Engåsen, Hellfjellet, Gullmoen, Høglia, Grøftremma, Skjetvika, Sovarneset, Mjåvatnet og Strauman. Bygdesamene i Fustvassbygda er omtalt i et eget kapittel.

Boka har ISBN ISBN 978-82-690478-5-1, ho er rikt illustrert og på 528 s. Pris kr 400.

Hovedkommisjonær: mosjoen@norli.no  (Norli Mosjøen, telefon 75 17 53 33).


Forrige bind

2020:

Knut Skorpen Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110–137 : «Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen» Særbind 8b ISBN 978-82-690478-4-4

2019:

Leif Elsvatn: «Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 12 – 28, Børgefjell» Særbind 6e ISBN 978-82-690478-3-7