Bygdebokkontoret formidler lokalhistorie i de tre samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Arbeidet ledes av bygdeboknemnda. Bygdebokkontoret har tilhold ved Vefsn museums anlegg på Dolstad.
 

Besøksadresse: 
Annen etasje i ”Politimestergården”
Austerbygdvegen 3 (Vefsn museum)

Bygdebokredaktør Knut Skorpen
Epost: knut.skorpen@vefsn.kommune.no
Tlf: 918 86 941 

Bygdebokforfatter Gunn Helen Søfting
Epost: gunn.softing@vefsn.kommune.no
Tlf: 919 15 333
Leder for bygdeboknemnda
Sverre Kulstad
Epost: kulstadsverre@gmail.com

 
Vefsn bygdebok er til nå utgitt i tre hovedbind som dekker tida fram til 1945. Det er også skrevet gardshistorie for Grane kommune og for deler av Hattfjelldal og Vefsn.  
Register gardshistorie for Grane

Vefsn Bygdebok – utgitte bøker http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Vefsn_bygdebok
 
Siste bind av Vefsn bygdebok
 

Ny utgave av
Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene
 
2020:
Knut Skorpen Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110–137 : Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen
Særbind 8b  ISBN 978-82-690478-4-4
 
 
2019:
Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 12 – 28, Børgefjell
Særbind 6e ISBN 978-82-690478-3-7