Bygdebokkontoret

Bygdebokkontoret formidler lokalhistorie i de tre samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Arbeidet ledes av bygdeboknemnda. Bygdebokkontoret har tilhold ved Vefsn museums anlegg på Dolstad.

Besøksadresse: 
Annen etasje i ”Politimestergården”

Austerbygdvegen 3 (Vefsn museum)

Bygdebokredaktør Knut Skorpen
Epost: knut.skorpen@vefsn.kommune.no
Tlf: 918 86 941 

Bygdebokforfatter Gunn Helen Søfting
Epost: gunn.softing@vefsn.kommune.no
Tlf: 919 15 333
Leder for bygdeboknemnda
Sverre Kulstad
Epost: kulstadsverre@gmail.com
 
Vefsn bygdebok er til nå utgitt i tre hovedbind som dekker tida fram til 1945. Det er også skrevet gardshistorie for Grane kommune og for deler av Hattfjelldal og Vefsn.  

Register gardshistorie for Grane

 
Siste bind av Vefsn bygdebok
 

Ny utgave av

Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene
 
2020:
Knut Skorpen Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110–137 : Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen
Særbind 8b  ISBN 978-82-690478-4-4
 
 
2019:
Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 12 – 28, Børgefjell
Særbind 6e ISBN 978-82-690478-3-7
 
 

Helgeland Havn

Helgeland friluftsråd

Friluftsrådet er en forlenget arm av kommuneadministrasjonen, og arbeider med saker som angår friluftslivet over kommunegrensene. Kommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy deltar i Helgeland friluftrsråd

www.helgeland.friluftsråd.no

Helgeland regionråd

Helgeland Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Træna og Vefsn. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.

http://www.hel.no/ipub/​

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 6 kommuner på Helgeland.

Mosjøen krisesenter

Mosjøen krisesenter er et døgnbasert tilbud som yter hjelp til fysisk/psykisk mishandlede og/voldtatte kvinner og menn i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna kommuner.

 

Telefon:  75 17 36 99
Epost: mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no

Postadresse: Boks 306, 8651 Mosjøen
 
Avdelingsleder:  Ragnhild Forså
Tlf 75 17 36 99/ 99 03 76 35
 

Mosjøen krisesenter er et døgnbasert tilbud som yter hjelp til fysisk/psykisk mishandlede og/voldtatte kvinner og menn i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug, Leirfjord, Herøy og Dønna kommuner.  Det drives opplysningsarbeid om krisesenteret, og om mishandling generelt i dagens samfunn.
 
  • Vi kan kontaktes når behovet måtte være der. Det er ikke nødvendig å avtale på forhånd. Vi er tilgjengelig på telefon og for direkte kontakt døgnet rundt.
  • Midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn, samt oppfølging etterpå. Krisesenteret er innredet som et vanlig hjem med stue, kjøkken og egne soverom.
  • Samarbeide med offentlige instanser, slik at vi kan hjelpe den enkelte videre i systemet, samt hjelp til utfylling av søknader.
  • Følge til advokat, sosialkontor, lege, politi, osv. om det ønskes.
  • Rådgivning ved voldtekt, også i parforhold.
  • Rådgivning og hjelp ved seksuelle overgrep mot barn, og voksne med senskader.
  • Til om å være med i selvhjelpsgrupper.
  • Opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger osv.
Samtlige på krisesenteret har taushetsplikt

PPT for Vefsn-regionen

PPT for Vefsn-regionen er en rådgivende tjeneste for barn, ungdom og voksne som har særskilte behov for tilrettelegging i forbindelse med skolegang og annen opplæring.

www.vefsn.kommune.no/ppt

Revisjon Midt-Norge SA

Avdelingskontor Mosjøen.
Bente Hansen tlf. 915 76 220, e-post bente.hansen@revisjonmidtnorge.no
 
Adresse:
Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 560
8651 Mosjøen
 
Besøksadresse:
Rådhuset
Skjervgata 43
8657 Mosjøen
 

SHMIL - Søndre Helgeland Miljøverk IKS

Avfallselskapet Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL IKS eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega.
Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.

http://shmil.no/​