Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 6 kommuner på Helgeland.