Lycksele i Sverige

Kommunen ligger sør i Lappland, og har ca 13.500 innbyggere, derav ca 9.000 som bor i Lycksele sentrum.  

Mere informasjon om Lycksele finner du på  nettstedet til Lycksele kommun.

Gornji Milanovac i Serbia

Kommunen ligger 12 mil sørøst for Beograd, og har 52.000 innbyggere hvorav 24.000 som bor i bysenteret.

Vennskapsavtalen ble underskrevet 28. september 1975. Bakgrunnen var vennskapsbånd som ble knyttet under 2. verdenskrig. 

Minst 425 serbere ble drept i Osen, nord i Vefsn kommune

Hovedminnesmerket for Jugoslavias falne fra 2. verdenskrig er reist i Gornji Milanovac. 

Det norsk/jugoslaviske vennskapshuset ligger i Gornji Milanovac.
Se reportasje på NRK fra åpningen av vennskapshuset.

https://no.wikipedia.org/wiki/Gornji_Milanovac

Volkhov i Russland

Oppdatert 01.03.22::
På grunn av krigen i Ukraina er vennskapssamarbeidet med Volkhov i Russland lagt på is fra Vefsn kommune sin side.


Vennskapsavtalen mellom Vefsn kommune og byen Volkhov ble undertegnet 16. juni 1992, etter at kontakten ble opprettet i 1991. Vennskapssmarbeidet kom istand som en del av den omfattende kontakt som ble opprettet mellom Nordland fylke og Leningrad fylke.

Volkhov er en ung by, grunnlagt i 1933, og ligger i Leningrad fylke, 12 mil øst for St. Petersburg.

Volkhov er en industriby med ca. 50.000 innbyggere, der bl.a. Sovjetunionens første vannkraftverk ble etablert i elva Volkhov (som byen har sitt navn fra) i 1926 - med den følge at også Sovjetunionens første aluminiumverk - Kirovverket - ble etablert i 1932.

https://no.wikipedia.org/wiki/Volkhov_(by)

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkhov