Planleggingen av samfunnsutviklingen i Vefsn skjer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, gjennom kommunedelplaner for ulike virksomhetsområder, gjennom handlingsprogram og budsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner.