Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer, budsjett og handlingsprogram

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide årsbudsjett. Dette skal godkjennes av kommunestyret før årsskiftet. Formålet er planlegging og kontroll av kommunens bruk og tilgang på ressurser. 

Planleggingen av samfunnsutviklingen i Vefsn skjer gjennom kommuneplanens samfunnsdel, gjennom kommunedelplaner for ulike virksomhetsområder, gjennom handlingsprogram og budsjett og gjennom ulike fag- og temaplaner.