Samfunnsfagsprøve våren 2019

Datoer for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøve.

 

Frist for påmelding til Samfunnskunnskapsprøve

(såfremt det er ledige plasser).

VÅR 2019

24.01

12.01

21.02

12.02

28.03

12.03

25.04

12.04

06.06

20.05

 

Påmelding:
Påmelding til Samfunnsfagsprøve gjøres på Kompetanse Norge sin hjemmeside. (www.kompetansenorge.no)
Du går da inn på prøvested Vefsn voksenopplæring og velger hvilken prøve du ønsker å ta.

Informasjon:
Informasjon angående prøve vil bli sendt pr post (brev), SMS og på mail.

Betaling:
Kr 500; 
Er du elev ved skolen får du første forsøk gratis. Etter det må det betales.
Det er ikke mulig å gå opp til prøve før prøveavgiften er betalt. Kvittering må fremvises ved registering før gjennomføring av prøve.Påmeldingen er bindende.

Ved sykdom:
Ved sykdom prøvedag må legeerklæring fremvises.