Samfunnsfagsprøven høsten 2020

Datoer for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven.

 

Frist for påmelding til Samfunnskunnskapsprøven

(såfremt det er ledige plasser).

24.08.

01.08.

28.09. 

01.09.

26.10.

01.10.

23.11.

01.11.

14.12.

23.11.

 

Påmelding:
Påmelding til Samfunnsfagsprøve gjøres på Kompetanse Norge sin hjemmeside. (www.kompetansenorge.no)
Du går da inn på prøvested Vefsn voksenopplæring og velger hvilken prøve du ønsker å ta.

Informasjon:
Informasjon angående prøve vil bli sendt pr post (brev), SMS og på mail.

Betaling:
Kr 500; 
Er du elev ved skolen får du første forsøk gratis. Etter det må det betales.
Det er ikke mulig å gå opp til prøve før prøveavgiften er betalt. Kvittering må fremvises ved registering før gjennomføring av prøve.Påmeldingen er bindende.

Ved sykdom:
Ved sykdom prøvedag må legeerklæring fremvises.