Vi tilbyr norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre.

Skolen har flere opptak gjennom skoleåret. Meld deg på her: https://kommune24-7.no/1824/701646

Nye norskkurs 2022

Start   22.08.2022     Søknadsfrist 08.08.2022 

Start   17.10.2022    Søknadsfrist 19.09.2022

Det kan bli aktuelt å starte ekstra norskkurs ved behov. Bruk digitalt søknadsskjema eller ta kontakt med skolen uavhengig av søknadsfrist ved behov. 

Noen innvandrere har rett til gratis kurs, andre må betale for kurs. Dette kommer an på oppholdsgrunnlaget.

Her kan du lese mer om hvilke grupper innvandrere som har rett til gratis opplæring og hvem som må betale for kurset: https://www.imdi.no/kvalifisering/veileder-for-kvalifiseringslop-for-voksne-innvandrene/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/ 

Her ligger mer informasjon om opplæringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/asd/Verkemiddel-i-integreringsarbeidet/opplaring-i-norsk/id2343471/  

Vi tilbyr undervisning fra mandag – fredag 08.25 – 14.05.  30 timer pr. uke.

 

Vi tilbyr følgende kurs

 

Dagkurs på alle nivå:

  • A1
  • A2
  • B1

Ettermiddags- eller kveldskurs med forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere. 

 

 

SØKE FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Det kreves:

* Bestått norskprøve muntlig og skriftlig nivå A2.
* Bestått prøve i samfunnskunnskap.

Mer informasjon:  Kompetanse Norge sine sider

Søk om fritak her: https://kommune24-7.no/1824/701648