Vi tilbyr norskopplæring til voksne 

Skolen har flere opptak gjennom skoleåret. Meld deg på her: https://kommune24-7.no/1824/701646

Nye norskkurs våren  2021

4.1.2021 søknadsfrist 10.12.2020

8.3.2021 søknadsfrist 15.2.2021

31.5.2021 søknadsfrist 10.5.2021

Noen innvandrere har rett til gratis kurs, andre må betale for kurs. Dette kommer an på oppholdsgrunnlaget.

Her kan du lese mer om hvilke grupper innvandrere som har rett til gratis opplæring og hvem som må betale for kurset:https://www.imdi.no/norskopplaring/rett-og-plikt-til-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/ 

 

Vi tilbyr undervisning fra mandag – fredag 08.25 – 14.05.  Fra 24-30 timer pr. uke.

 

Vi tilbyr følgende kurs

Dagkurs på alle nivå:

  • A1
  • A2
  • B1

 

 

SØKE FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Det kreves:

* Bestått norskprøve muntlig og skriftlig nivå A2.
* Bestått prøve i samfunnskunnskap.

Mer informasjon:  Kompetanse Norge sine sider

Søk om fritak her: https://kommune24-7.no/1824/701648