Informasjon om norskprøven

NORSKPRØVEN DATOER
Frist for påmelding; Ikke avklart, informasjon kommer
 

 

 

Resultat på prøven(e).
Prøvebevis blir sendt i posten
og karakterutskrift sendt
på e-post
  •  
Prøvebevis kommer i posten.
  •  
Frist for å klage på resultat på delprøven i skriftlig framstilling

 

Oppmelding gjøres fra Kompetanse Norge sine sider. 

NORSKPRØVE DATOER
Melde seg på norskprøve vinter Mer informasjon kommer.
Prøveperiode 
Resultat på prøven(-e).
Prøvebevis blir sendt i posten.
 
 

 

PRIS

Hele prøven koster kr 1600;- (Lese-, lytte-, skrive- og muntligdel)

Hver enkelt delprøve koster kr 400;-

Betales på kontoret på skolen før prøven.