Vi har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne som har behov for det. Vi underviser i disse fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Gjennomført opplæring gir kompetanse på grunnskolenivå. Dette gir grunnlag for å søke videregående opplæring.

 

Hvem kan søke?

  • Voksne (over 16 år)
  • Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt og som trenger vitnemål for å søke videregående opplæring.

Opplæringen er gratis.

Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen.