HR-avdeling

HR-sjef Sissel Merethe Reinfjell, tlf. 922 48 984

HR-sjefSisselReinfjell.jpg

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Lønn

Fagleder Maren D. Remmen - Tlf. 994 90 477
Rådgiver Ronny Dorp

HMS

Fagleder Marius Fjellheim - Tlf. 948 59 760

Personal

Rådgiver Anita Nordås - Tlf 948 67 133
Rådgiver Aud Juliussen
Rådgiver Marthe Breirem Åkvik

Fellestjenester

Leder Bitten Rolfsen, tlf 482 16 774

Formannskapssekretær Mona Vik, tlf 476 60 989
Webansvarlig Mai-Kirsti Meisfjord, tlf 975 30 981

- Servicetorg:
Stephan Nordås
Eva Bonsaksen

- Arkiv
Arkivar Synnøve Nesje:
Arkivar Marit Hatten
Arkivar Elin Smedseng Luktvassli
Konsulent Ann Kristin Eimilsen
Konsulent Ragnhild Bjørhusdal
Kontormedarbeider Renate Salamonsen
Kontormedarbeider Janne Marit Schille

 

Økonomiavdeling

Økonomisjef Asle Gammeli, tlf  924 43 654

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Økonomi
Rådgiver Wenke Friis, tlf 404 64 525

Innkjøp
Innkjøpsleder Joakim Finsås, tlf 932 49 509

IKT
Ikt-leder Frank Færø, 481 12 725

Tjenestekontoret

Gå til Tjenestekontoret

Tjenestekontoret hører inn hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.

Kommuneadvokatene

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann, tlf 950 56 957

Kommuneadvokat Tom S. B. Plünnecke, tlf 481 00 947

Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen
 

Arbeidsområde:

 • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
 • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
 • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
 • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
 • Forsikring
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringsarealer 

Juridisk fagstab hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling.

Rådgiver oppvekst

Rådgiver oppvekst Anita Aune Nestvold, telefon 947 92 191 .

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • oppgaver knyttet til både kommunens egne barnehager og de private
 • kvalitetsutvikling, veiledning og tilsyn i kommunale og private barnehager
 • koordinering av opptak til barnehageplasser
 • Beregning av tilskudd til private barnehager

Rådgiver oppvekst hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde oppvekst og kultur.

Rådgiver SLT

Rådgiver SLT Harald Fåkvam, tlf 994 08 108

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • Legge til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom ulike aktører innenfor forebyggingsfeltet
 • Initiere og videreutvikle samarbeidsfora med tanke på informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak på tvers av forvaltningsnivå og enheter
 • Være pådriver for utviklingsarbeid
 • Gi råd og ha gode kunnskaper når det gjelder lokale forhold når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår
 • Ha et særlig ansvar for at kommunen gir barn og unge mulighet til medvirkning i kommunale beslutningsprosesser

SLT-rådgiver hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.

Les om SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) på  http://www.krad.no/slt