Vefsn kommunes visjon:
Et steg foran

Visjonen for kommunens ansatte er:
Modig i utvikling

Med tilhørende verdier:
H umør
A nsvar
N ysgjerrighet
E ngasjement