Kommunedirektør Erlend Eriksen

Rådmann Erlend Eriksen

Kommunedirektøren utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse.

Som øverste administrative leder, har kommunedirektøren ansvar for å se til at Vefsn kommune utvikler organisasjonen og tjenestene til beste for innbyggerne, og at tiltak blir gjennomført i tråd med politiske vedtak.

 

Telefon: 905 21 571
Epost: erlend.eriksen@vefsn.kommune.no

 

 

 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur Trine Fåkvam

TrineFakvam.jpg

Kommunalsjefen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde oppvekst og kultur. 
Fra fagstaben hører rådgiver oppvekst inn under kommunalsjefen.

Telefon: 916 04 792
Epost: trine.fakvam@vefsn.kommune.no

 

 

Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Karin Ingebrigtsen

Kommunalsjefen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde helse, omsorg og velferd. 

Fra fagstaben hører SLT-rådgiver og tjenestekontoret inn under kommunalsjefen.

Epost: karin.ingebrigtsen@vefsn.kommune.no

 

 

Kommunalsjef for infrastruktur og samfunnsutvikling Kristin Hurthi

Kommunalsjef Kristin Hurthi

Kommunalsjefen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling. 
I 2024 er kommunalsjef Kristin Hurthi  kommunedirektørens stedfortreder.

Fra fagstaen hører politisk sekretariat og juridisk avdeling inn under kommunalsjefen.

Telefon: 404 48 771
Epost: kristin.hurthi@vefsn.kommune.no

.