Økonomiavdeling

Økonomisjef Asle Gammelli

Tlf  75 10 11 61

Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Økonomi
Rådgiver Wenke Friis, tlf 75 10 11 66

Innkjøp
Innkjøpsleder Ewa Rosting Enge, tlf 75 10 11 68 - 908 42 490

IKT-avdeling
Ikt-leder Frank Færø, 75 10 11 10 - 48112725

 

 

 

HR-avdeling

HR-sjef Sissel Merethe Reinfjell

HR-sjefSisselReinfjell.jpg

Tlf. 75 10 11 80 / 922 48 984

Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Avd lønn
Fagleder Vera Stenhaug, tlf 75 10 11 81 (08.00 - 13.30)

Avd HMS
Fagleder Marius Fjellheim, Tlf. 75 10 11 81 (08:00-13:30)

Avd personal
Rådgiver Anita Nordås, Tlf 75 10 11 84

Avd service
Avd.leder Lena Schille, Tlf 75 10 11 26

 
 

Rådgiver oppvekst

Rådgiver oppvekst Iren Arntsen

Tlf 75 10 12 02
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • oppgaver knyttet til både kommunens egne barnehager og de private
 • kvalitetsutvikling, veiledning og tilsyn i kommunale og private barnehager
 • koordinering av opptak til barnehageplasser
 • Beregning av tilskudd til private barnehager

Juridisk fagstab

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann

Tlf 75 10 11 14
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Advokat Tom Plünnecke, tlf 75 11 11 13
Eiendomskonsulent Janne Båtstrand tlf 75 10 11 18

Arbeidsområde:

 • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
 • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
 • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
 • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
 • Forsikring
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringsarealer 

Politisk sekretariat

Formannskapssekretær Rigmor Jenssen LeknesRigmorJLeknes.jpg

Tlf 75 10 10 12
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Utvalgssekretær Eva Daabach
Tlf 75 10 10 13
 

Arbeidsområde:

Formannskapssekretæren er administrasjonens støtteapparat i forhold til det politiske miljøet.
Ansvar for tilrettelegging og støtte for det politiske system.
Ansvar for avvikling av valg i Vefsn kommune.


Faglig forum for formannskapssekretærer 

Rådgiver SLT

Rådgiver SLT Harald Fåkvam

Tf 994 08 108 / 75 10 10 19
Epost 
post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Harald FåkvamArbeidsområde:

 • Legge til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom ulike aktører innenfor forebyggingsfeltet
 • Initiere og videreutvikle samarbeidsfora med tanke på informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak på tvers av forvaltningsnivå og enheter
 • Være pådriver for utviklingsarbeid
 • Gi råd og ha gode kunnskaper når det gjelder lokale forhold når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår
 • Ha et særlig ansvar for at kommunen gir barn og unge mulighet til medvirkning i kommunale beslutningsprosesser

 

Les om SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) på  http://www.krad.no/slt

Tjenestekontoret