Økonomiavdeling

Økonomisjef Asle Gammeli

Tlf  924 43 654

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Økonomi
Rådgiver Wenke Friis, tlf 404 64 525

Innkjøp
Innkjøpsleder Joakim Finsås, tlf 932 49 509

IKT
Avdelingsleder Frank Færø, 481 12 725

HR-avdeling

HR-sjef Sissel Merethe Reinfjell

HR-sjefSisselReinfjell.jpg

Tlf. 922 48 984

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Lønn:
Fagleder Maren D. Remmen - Tlf. 994 90 477

HMS:
Fagleder Marius Fjellheim - Tlf. 948 59 760

Personal:
Rådgiver Anita Nordås - Tlf 948 67 133

Service:
Konstituert fagleder Elin S. Luktvassli - Tlf 915 74 882

Rådgiver oppvekst

Rådgiver oppvekst Iren Arntsen

Tlf: 947 92 191
E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • oppgaver knyttet til både kommunens egne barnehager og de private
 • kvalitetsutvikling, veiledning og tilsyn i kommunale og private barnehager
 • koordinering av opptak til barnehageplasser
 • Beregning av tilskudd til private barnehager

Rådgiver oppvekst hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde oppvekst og kultur.

Juridisk fagstab

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann

Tlf 950 56 957
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Advokat Tom Plünnecke, tlf 481 00 947
 

Arbeidsområde:

 • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
 • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
 • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
 • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
 • Forsikring
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringsarealer 

Juridisk fagstab hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling.

Politisk sekretariat

Formannskapssekretær Rigmor Jenssen Leknes

RigmorJLeknes.jpg

 

Tlf  481 54 245
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen


Arbeidsområde:

Formannskapssekretæren er administrasjonens støtteapparat i forhold til det politiske miljøet.
Ansvar for tilrettelegging og støtte for det politiske system.
Ansvar for avvikling av valg i Vefsn kommune.

Politisk sekretariat hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling.

Faglig forum for formannskapssekretærer 

Rådgiver SLT

Rådgiver SLT Harald Fåkvam

Tlf: 994 08 108
E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • Legge til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom ulike aktører innenfor forebyggingsfeltet
 • Initiere og videreutvikle samarbeidsfora med tanke på informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak på tvers av forvaltningsnivå og enheter
 • Være pådriver for utviklingsarbeid
 • Gi råd og ha gode kunnskaper når det gjelder lokale forhold når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår
 • Ha et særlig ansvar for at kommunen gir barn og unge mulighet til medvirkning i kommunale beslutningsprosesser

SLT-rådgiver hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.

Les om SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) på  http://www.krad.no/slt

Tjenestekontoret

Gå til Tjenestekontoret

Tjenestekontoret hører inn hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.