Økonomiavdeling

Økonomisjef Asle Gammeli

Tlf  75 10 11 61

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Økonomi
Rådgiver Wenke Friis, tlf 75 10 11 66

Innkjøp
Innkjøpsleder Ewa Rosting Enge, tlf 75 10 11 68 - 908 42 490

IKT-avdeling
Avdelingsleder Frank Færø, 75 10 11 10 - 481 12 725

 

HR-avdeling

HR-sjef Sissel Merethe Reinfjell

HR-sjefSisselReinfjell.jpg

Tlf. 75 10 11 80 / 922 48 984

E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Avdeling Lønn:
Fagleder Vera Stenhaug - Tlf. 75 10 11 81 (08.00 - 13.30)

Avdeling HMS:
Fagleder Marius Fjellheim - Tlf. 75 10 11 85

Avdeling Personal
Rådgiver Anita Nordås - Tlf 75 10 11 84

Avdeling Service
Avdelingsleder Lena Schille - Tlf 75 10 11 26

Rådgiver oppvekst

Rådgiver oppvekst Iren Arntsen

Tlf: 75 10 12 02
E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Arbeidsområde:

 • oppgaver knyttet til både kommunens egne barnehager og de private
 • kvalitetsutvikling, veiledning og tilsyn i kommunale og private barnehager
 • koordinering av opptak til barnehageplasser
 • Beregning av tilskudd til private barnehager

Rådgiver oppvekst hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde oppvekst og kultur.

Juridisk fagstab

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann

Tlf 75 10 11 14
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Advokat Tom Plünnecke, tlf 75 11 11 13
 

Arbeidsområde:

 • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
 • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
 • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
 • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
 • Forsikring
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringsarealer 

Juridisk fagstab hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling.

Politisk sekretariat

RigmorJLeknes.jpg

Fomannskapssekretær Rigmor Jenssen Lekness

Tlf 75 10 10 12
Epost post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen


Arbeidsområde:

Formannskapssekretæren er administrasjonens støtteapparat i forhold til det politiske miljøet.
Ansvar for tilrettelegging og støtte for det politiske system.
Ansvar for avvikling av valg i Vefsn kommune.

Politisk sekretariat hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling.
Faglig forum for formannskapssekretærer 

Rådgiver SLT

Rådgiver SLT Harald Fåkvam

Tlf: 994 08 108 / 75 10 10 19
E-post: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Harald FåkvamArbeidsområde:

 • Legge til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom ulike aktører innenfor forebyggingsfeltet
 • Initiere og videreutvikle samarbeidsfora med tanke på informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak på tvers av forvaltningsnivå og enheter
 • Være pådriver for utviklingsarbeid
 • Gi råd og ha gode kunnskaper når det gjelder lokale forhold når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår
 • Ha et særlig ansvar for at kommunen gir barn og unge mulighet til medvirkning i kommunale beslutningsprosesser

SLT-rådgiver hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.

Les om SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) på  http://www.krad.no/slt

Tjenestekontoret

Gå til Tjenestekontoret

Tjenestekontoret hører inn hører inn under kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg.