Håndbok i antikorrupsjon

KS har i samarbeid med Transparency International Norge laget håndboken "Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon". Hensikten med boken er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeid med å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon, å vise hvordan korrupsjon kan oppstå og hvordan dette kan forebygges og avdekkes.

Last ned Håndbok i antikorrupsjon på KS sin nettside

Rutine for arbeid med antikurrupsjon

Last ned rutine for antikorrupsjon i Vefsn kommune