Mona Aufles er fagveileder i spes.ped her ved Olderskog skole.

Mona har ansvar for elever med spesielle behov. Hun veileder også lærere på det spesialpedagogiske feltet, og har også ansvar for spesialpedagogiske søknader. Det innkalles også til ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.

Mona kan teste elever i forhold til lese- og skrivevansker, mattevansker samt andre vansker, og i samråd med foreldre og lærere eventuelt melde opp videre til andre instanser. I første omgang til PPT-Vefsn som er første-linjetjenesten.


Kontaktdager med PPT-Vefsn for skoleåret 2020-2021:

  • 15.09
  • 13.10
  • 10.10
  • 08.12
  • 26.01
  • 16.02
  • 16.03
  • 20.04
  • 11.05
  • 01.06

Mona er tilgjengelig på kontoret onsdager kl. 08.10-15.00.
Ellers kan Mona nås på e-post eller telefon.

Fagveileder kan kontaktes direkte av elever og foreldre, eller via kontaktlærer, rektor eller inspektør.

Skolens telefonnummer er: 75101230
Direktenummer til fagveileder er 75101239 
Min epost: mona.aufles@vefsn.kommune.no

Statped
Elevsiden.no
Atferdssenteret 
Spesial-pedagogikk

Informasjon om PPT for Vefsn-regionen
Informasjon om retten til spesialpedagogisk hjelp.