Miljøterapeut i skolen arbeider forebyggende på skolen og er en ressurs for elever, lærere og foreldre.
Miljøterapeut har medansvar for et godt psykososialt miljø for elevene på skolen og utfører ulike tiltak for enkeltelever og skolen som helhet.

Eksempler på tiltak:

  • Samtaler med elever
  • Samarbeid med heimen
  • Samarbeid med lærer og andre ressurspersoner på og utenfor skolen

Mål:
Bedre relasjoner, styrke sosial kompetanse, hindre negativ utvikling, påvirke moralsk utvikling, styrke selvbilde.

Miljøterapeut Mia Breimo har eget kontor på Olderskog skole
Telefon: 920 87 113

Miljøterapeut er på skolen: