Olderskog skole har ca 310 elever og ca 60 ansatte og er lokalisert til bydelen Olderskog, med nær tilknytning til Mosåsen turområde og skolens uteområde Heimerenget som ligger på Skog.

Vi har elever fra et relativt stort område, både fra Olderskog, Marka, Kjemsås, Langvatn, Bjørnådalen og Vestersida.

Olderskog skole er med i trivselslederprogrammet og vi er en Zippyskole  og jobber med programmet Zippys venner.  Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø.