Valgkort

De fleste stemmeberettigede får tilsendt digitalt valgkort gjennom sin digitale postkasse eller altinn. Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir. Det er ikke et krav at du må ha med valgkortet når du skal stemme, men det vil gjøre prosessen enklere og spare deg som skal stemme for tid.

Alle velgere som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige, vil motta valgkortene digitalt. Det blir sendt ut SMS når valgkortet er tilgjengelig. Deretter logger du inn i tjenesten du benytter for å finne valgkortet ditt.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Minstekravet for legitimasjon er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt er gått ut på dato

Eksempler på godkjent legitimasjon:

  • Pass
  • Nasjonalt ID-kort
  • Førerkort (også digitalt)
  • Bankkort med bilde

Unntak ved stemming på institusjon

Dersom du er beboer ved en helse- og omsorgsinstitusjon eller i ett fengsel og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfelle må den ansatte legitimere seg. Det er ikke mulig for andre velgere å gå god for identiteten din.