Tidligstemming

Du kan tidligstemme mellom 3. juli og 9. august. Tidligstemmingen foregår på servicetorget, Vefsn rådhus.
Du må avtale tid for å stemme i denne perioden

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

 

Forhåndsstemming

På rådhuset

Du kan forhåndsstemme på rådhuset fra 10. august til og med fredagen før valget (8. august). Åpningstid blir publisert senere.
 

På institusjoner

Det blir også mulighet for forhåndsstemming på institusjoner. Tidspunkt blir publisert senere.
Du finner informasjon om å stemme på institusjon på valg.no
 

I hjemmet

Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme.
Du finner informasjon om å stemme hjemme på valg.no