Legitimasjon og valgkort

Du trenger ikke valgkort, men det letter søking i mantallet.  Du må imidlertid ta med godkjent legitimasjon. 
Les mer om legitimasjon og valgkort

Tidligstemming

Du kan tidligstemme mellom 3. juli og 9. august. Tidligstemmingen foregår på servicetorget, Vefsn rådhus.
Du må avtale tid for å stemme i denne perioden. Ønsker du å tidligstemme da sender du e-post eller ringer telefon 75 10 10 00.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september.
Forhåndsstemmingen i Vefsn foregår på følgende steder og tidspunkt:

Rådhuset (servicetorget):

 • Torsdag 10/8 og fredag 11/8   kl 09:00-14:00
 • Mandag 14/8 - fredag 18/8     kl 09:00-14:00
 • Mandag 21/8 - fredag 25/8     kl 09:00-14:00
 • Lørdag 26/8   kl 10:00-13:00
 • Mandag 28/8, tirsdag 29/8, onsdag 30/8 og fredag 1/9   kl 09:00-15:00.
 • Torsdag 31/8  kl 07:00-18:00
 • Lørdag 2/9  kl 10:00-13:00.
 • Mandag 4/9, tirsdag 5/9, onsdag 6/9 og fredag 8/9  kl 09:00-15:00.
 • Torsdag  7/9  kl 07:00-18:00.
   

Byparken seniorsenter 

I perioden 28. august - 8. september
Tirsdager og torsdager kl 11:00 - 13:00


Hundåla ungdomshus

Tirsdag 22. august  kl 09:15 - 11:00
Du finner 
informasjon om forhåndsstemming på valg.no
 

På institusjoner

 • Skjervengan bo og servicesenter                         torsdag 24/8  kl 11:00-12:00
 • Quales kafe                                                           fredag 1/9 kl  kl 11:00-12:00
 • Parken bo- og servicesenter                                 mandag 28/8  kl 11:00-12:30
 • Vefsn sykehjem                                                     torsdag 31/8  kl 10:30-13:00
 • Fredlundskogen                                                    onsdag 30/8   kl 10:30-11:30
 • Mosjøen fengsel                                                    tirsdag 6/9  kl 11:00-12:00
 • Helgelandssykehuset avdeling somatikk               torsdag 7/9  kl 10:00-13:00
 • Helgelandssykehuset avdeling psykiatri                torsdag 7/9  kl 13:30-15:00
   

På skoler

 • Helgeland folkehøgskole Sandvik                         fredag 1/9 kl 12:00-13:00
 • Mosjøen videregående skole avdeling Marka:      mandag 4/9 kl 09:00-10:00
 • Mosjøen videregående skole avdeling sentrum:   mandag 4/9 kl 11:00-13:00
 • Mosjøen videregående skole avd. Kippermoen:   mandag 4/9 kl 13:30-15:00
 • Vefsn folkehøgskole Toppen:                                 tirsdag 5/9. kl 16:00-17:30

Du finner informasjon om å stemme på institusjon på valg.no
 

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 3. juli 2023. Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september.
Les mer om å stemme fra utlandet på valg.no


Stemme hjemme

Syke og uføre og ikke kommer deg til stemmelokalet, kan søke kommunen om å få stemme hjemme.
Ønsker du å stemme hjemme, da sender du e-post eller ringer telefon 75 10 10 00.
Du finner informasjon om å stemme hjemme på valg.no