Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

For å kunne stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personar som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres, har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 

Står du i mantallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valdagen må du gjøre det i et valglokale i den kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i mantallet i kommunen du flytter fra.  

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntalet. Du finner informasjon om å søke om innføring i manntallet på valg.no

Velgere med strengt fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntall med oversikt over personar med strengt fortrolig adresse. Velgere dette gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Vil du sjekke om du er riktig oppført i mantallet?

Ta kontakt med kommunen din. Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offenlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet.