På valgdagen må du stemme i den kommunen som du er bosatt i 30 juni i valgåret.

På valgdagen vil det bare være mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er folkeregistert som bosatt i 30 juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske hvis du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting. Hvis du ikke har anledning til å stemme i din hjemkommune på valgdagen må du forhåndstemme. Dette kan gjøres i hvilken som helst kommune frem til fredag før valgdagen. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. 

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.

I Vefsn kan du avgi stemme på følgende steder:

Valglokaler:

Mosjøen krets: Rådhuset

Drevja krets: Granmoen skole, biblioteket

Drevvatnet krets: Drevvatn bygdehus

Fustvatnet krets: Baågneset grendehus 

Herringen krets: Herringen bygdehus 

Åpningstider:

Rådhuset                     Søndag 8 september kl.12 – 20

                                    Mandag 9 september kl. 08 – 21

Granmoen skole         Søndag 8 september kl. 16 - 20

                                    Mandag 9 september kl. 11 – 20

Fustvatnet                   Mandag 9 september kl. 11 – 20

Drevvatnet                  Mandag 9 september kl. 12 – 18

Herringen                   Mandag 9 september kl. 12 - 18