Hvor kan du stemme på valgdagen?

På valgdagen vil det bare være mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er folkeregistert som bosatt i 30 juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske hvis du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting. Hvis du ikke har anledning til å stemme i din hjemkommune på valgdagen, da må du forhåndstemme. Dette kan gjøres i hvilken som helst kommune frem til fredag før valgdagen. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. 

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.
 

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

Se informasjon om valglokaler og åpningstider

Du finner informasjon om hvor du kan forhåndsstemme, stemme på valgdagen og stemme fra utlandet på valg.no ->
 

Ta med legitimasjon!

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
 

Hva med valgkortet?

Det er ikke et krav at du må ha med valgkortet når du skal stemme, men det vil gjøre prosessen enklere og spare deg som skal stemme for tid.

Les mer om legitimasjon og valgkort.
 

Hva skjer når du kommer i valglokalet?

Se informasjon om hvordan du stemmer på valg.no -->