Du kan snakke med sosiallæreren når du har lyst til å ta opp vanskelige ting.

HUSK ingenting er for dumt å spørre om! Alle elever er velkommen til å ta en prat. 

Sosiallæreren har TAUSHETSPLIKT. men kan likevel være bindeleddet mellom elever, helsesøster, lege, sosialkontor, barnevern eller andre, dersom du ønsker det.

Sosiallæreren har ansvaret for elevrådet og trivselslederne på skolen. Elevrådet er elevenes eget organ på skolen. Elevrådet står fritt for å ta opp saker av interesser for elevene