Sofie Lund Pedersen er tilsatt i 50% stilling som miljøterapeut ved Mosjøen skole. I tillegg er hun tilsatt som DUÅ koordnator i 50%.