Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år, og sametingsvalget holdes på samme dagen som stortingsvalget. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet, hver valgkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Stemme på sametingsvalget
Skal du stemme ved sametingsvalget, må du være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen.  Velgere som ikke tilhører disse kommunene må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling, og du bør derfor avgi forhåndsstemme i god tid.  Liste over hvilke kommune som har valgting finner du på www.sametinget.no/valg

Mer informasjon om Sametinget og sametingsvalg finner du på https://sametinget.no/politikk/valg