Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år, og sametingsvalget holdes på samme dagen som stortingsvalget.

Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet, hver valgkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Mer informasjon om Sametinget og sametingsvalg finner du på sametinget.no