Rådmann Erlend Eriksen

ee.jpg

Telefon:  75 10 10 30 / 905 21 571
Epost: erlend.eriksen@vefsn.kommune.no

Rådmannen utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse.
Som øverste administrative leder, har rådmannen ansvar å se til at Vefsn kommune utvikler organisasjonen og tjenestene til beste for innbyggerne, og at tiltak blir gjennomført i tråd med politiske vedtak.

 

Kommunalsjef Trine Fåkvam

TrineFakvam.jpg

Telefon: 75 10 10 29 / 916 04 792
Epost: trine.fakvam@vefsn.kommune.no

Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde oppvekst og kultur. 
I tillegg hører rådgiver oppvekst inn under kommunalsjefen.

 

 

Kommunalsjef John-Arvid Heggen

John Arvid Heggen

Telefon:  75 10 10 28 / 909 47 926
Epost: john.arvid.heggen@vefsn.kommune.no

Kommunalsjefen  har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde helse og omsorg. 
I tillegg hører SLT-rådgiver, og tjenestekontoret inn under kommunalsjefen.

 

Kommunalsjef (ny i løpet av oktober)

 

Telefon:  
Epost: 

Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde infrastruktur og samfunnsutvikling. 
I tillegg hører juridisk fagstab og politisk sekretariat inn under kommunalsjefen.