ee.jpg

Rådmann Erlend Eriksen
Telefon:  75 10 10 30 / 905 21 571
Epost: erlend.eriksen@vefsn.kommune.no

Rådmannen utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse.
Som øverste administrative leder, har rådmannen ansvar å se til at Vefsn kommune utvikler organisasjonen og tjenestene til beste for innbyggerne, og at tiltak blir gjennomført i tråd med politiske vedtak.

 

 

 

TrineFakvam.jpg

Kommunalsjef Trine Fåkvam
Telefon: 75 10 10 29 / 916 04 792
Epost: trine.fakvam@vefsn.kommune.no

Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde oppvekst. 
I tillegg hører pedagogisk konsulent inn under kommunalsjefen

 

John Arvid Heggen

Kommunalsjef John-Arvid Heggen
Telefon:  75 10 10 28 / 909 47 926
Epost: john.arvid.heggen@vefsn.kommune.no

Kommunalsjefen  har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde omsorg. 
I tillegg hører SLT-rådgiver, og tjenestekontoret inn under kommunalsjefen
 

Trond Kaggerud

Kommunalsjef Trond Kaggerud
Telefon:  75 10 10 27 / 905 16 629
Epost: trond.kaggerud@vefsn.kommune.no

Kommunalsjefen har på vegne av rådmannen ansvar for driftsenhetene i tjenesteområde samfunnsutvikling. I tillegg hører juridisk fagstab og politisk sekretariat inn under kommunalsjefen