Godkjente lister til kommunestyrevalget 

Valgstyret i Vefsn godkjente i møte 23.05.2023 listeforslag fra følgende partier:

 • Arbeiderpartiet
 • Norgesdemokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Vefsn tverrpolitiske parti

Last ned godkjente valglister til kommunestyrevalget i Vefsn 2023 (pdf)
 

Klage på valgstyrets vedtak

Etter valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om godkjenning av listeforslag.

Klagen må sendes valgstyret i Vefsn kommune innen syv dager etter offentliggjøring av de godkjente listene. De godkjente valglistene er offentliggjort 1. juni  2023.
Eventuell klage sendes Vefsn kommunes postmottak.
 

Godkjente lister til fylkestingsvalget i Nordland

Du finner valglistene til fylkestingsvalget på Nordland fylkeskommunes nettside.


Ser du etter partiprogram? 

Ta kontakt med de ulike partiene.


Informasjon om valget

Du finner nytting informasjon om valget på vår nettside Valg 2023.