Spesialpedagogene jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for spesialpedagogisk hjelp. De jobber hovedsakelig med barna i barnehagen der de går, men kan også jobbe i hjemmet. Spesialpedagogene jobber etter vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven, §31), etter en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten

Spesialpedagogene samarbeider tett med PP-rådgivere, logoped, fysio-og ergoterapeuter med flere. Spesialpedagogene er en del av pedagogisk støttetjeneste, og kan tilby veiledning ut i barnehagene.

Spesialpedagogisk team - kontaktinformasjon:

Inger Steinli. Mobil: 97 67 43 01, e-post: inger.steinli@vefsn.kommune.no 
Monica Rådmannsøy. Mobil: 99 41 93 35, e-post: monica.radmannsoy@vefsn.kommune.no 
Liv Anita Dahl Leirvik. Mobil: 95 89 84 33, e-post: liv.leirvik@vefsn.kommune.no 

Leder:

Sissel Bakke. Telefon: 75 11 99 77, mobil: 95 88 32 25, e-post: sissel.bakke@vefsn.kommune.no