Fagveileder for flerspråklig opplæring skal bidra til et godt og tilpasset læringsmiljø for flerspråklige barn og unge, samt ha et tverrfaglig, forebyggende perspektiv. I Vefsn er det barn og elever med minoritetspråklig bakgrunn ved alle skolene og kommunale og private barnehager. Vår veileder jobber i hovedsak opp mot ledere og ansatte i barnehager og skoler med tospråklige barn/elever. Veilederen jobber også med mottak og kartlegging av bakgrunn hos nyankomne, minoritetsspråklige elever. Dette for å bidra til god overgang fra barnehage til skole for minoritetsspråklige barn.

Kontaktinformasjon:

Fagveileder flerspråklig opplæring:

Marit Mjaavatn Abelsen. mobil: 95 55 08 37 e-post: marit.abelsen@vefsn.kommune.no         

Leder:

Sissel Bakke. Telefon:  75 11 99 77, mobil: 95 88 32 25, e-post: sissel.bakke@vefsn.kommune.no