Dette kan være:

Zippys venner

Numicon

Veiledning problemløsningsmodeller

Arbeid med klassemiljø

Nettverk for elever med store sammensatte lærevansker

Fagveiledernettverk

Førsteklassenettverk.

Deltagelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid med barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP/HAB.

 

Henvisning for systemsaker finner du her: