Barn med ulike kommunikasjonsvansker, språklydsvansker, språk- og talevansker og taleflytvansker (stamming) kan få hjelp av logoped.

Logopeden arbeider direkte med barn og elever og gir veiledning/rådgivning til foreldre, barnehageansatte, lærere og spesialpedagoger. Hjelpen innebærer observasjon, kartlegging og direkte arbeid med barnet. Logopeden i pedagogisk støttetjeneste samarbeider med andre instanser som; pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen, fysio-/ergoterapeuter og evt. andre instanser.

I saker der foreldre, barnehager og skoler er usikre på hvilken hjelp barnet har behov for, anbefales det å   henvende seg til PPT  for en drøfting og hjelp til ytterligere kartlegging og utprøving av tiltak, før en eventuell henvisning til logoped.

Kontaktinformasjon.

Logoped 
Trine Merete Gaare. Mobil: 47 66 18 21, e-post trine.merete.gaare@vefsn.kommune.no 

Leder:
Sissel Bakke. telefon:  75 11 99 77, mobil: 95 88 32 25, e-post: sissel.bakke@vefsn.kommune.no