Aktuelle henvisningsårsaker til PPT kan være:

 Ulike funksjonshemninger

 • Forsinket utvikling
 • Hørselsvansker
 • Synsvansker
 • Forsinket språkutvikling
 • Vansker med adferd/samspill/sosioemosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • kosentrasjon og oppmerksomhetsvansker
 • Skolevegring

Hvem kan henvise til PPT?

Etter samtykke fra foreldre/foresatte kan skoler, barnehager, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP, lege/sykehus og lignende henvise til PPT

 • Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte
 • Etter fylte 15 år kan elever og lærlinger på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.

Henvisning for oppfølging av læringsmiljø eller kompetanseheving.

Ved problemer knyttet til gruppe/klasse/trinn og læringsmiljø drøfter skolen og PPT saken. Dersom skolen ønsker oppfølging av PPT for å forbedre læringsmiljøet benyttes henvisningsskjema for systemsak. ​