Servicetorget og sentralbord: åpningstid hverdager 10.00-14.00 - tlf 75 10 10 00

Har du avtale på rådhuset utenom servicetorgets åpningstid:
- da må du ta direkte kontakt med saksbehandler.

Vi nås også på disse kanalene:
eDialog (post som gjelder saksbehandling)
Epost (post som omhandler enkle spørsmål)
Messenger/Facebook
For avtale: servicetorg@vefsn.kommune.no eller telefon 75 10 10 00.

Vaksinetelefon

Kontaktinfo:

Ved krisehendelse
Ved krisehendelse kontakt kommunedirektør Erlend Eriksen tlf 905 21 571 eller
kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792

Vakttelefoner og nødnummer
Til oversikt

Sosiale medier
Du kan også kontakte oss på Facebook. Kommunen driver ikke saksbehandling via sosiale medier, slik at henvendelser som forventer svar blir formidlet videre til aktuell avdeling/saksbehandler.