Servicetorget finner du i 1. etasje på rådhuset.

Åpningstid mandag - fredag:
- Ekspedisjon: 09.00 – 14.00
- Sentralbord: 09.00 – 15.30

Har du avtale med saksbehandlere eller skal i et møte - ta kontakt med oss i servicetorget.


Ved krisehendelse
Ved krisehendelse kontakt rådmann Erlend Eriksen tlf 905 21 571 eller
kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792

Vakttelefoner og nødnummer
Til oversikt

Sosiale medier
Du kan også kontakte oss på Facebook. Kommunen driver ikke saksbehandling via sosiale medier, slik at henvendelser som forventer svar blir formidlet videre til aktuell avdeling/saksbehandler.