Øyeblikkelig hjelp:
Fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Sjøgata legekontor: 478 71200
- Mosjøen legesenter: 948 02 369
- Dr. Øyvind Rømo: 75 11 32 10

Legevakta:
116117 
- Øyeblikkelig hjelp fra kl. 15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.

 AmbulanseNødnummer: 113
 AMK-sentralen 

BrannNødnummer: 110
Brannvesen  75 10 18 50

PolitiNødnummer: 112
Politiet  75 11 27 00

Fellesnummer i hele Norge: 02800

Vakttelefon veg, vann og avløp:  901 51 200

Viltnemnda  Ved påkjørsel av ville dyr - ring politiet, 75 11 27 00

Veterinærvakt  - 75 57 71 77  - Nytt fra 4. september 

Indre Helgeland barnevernvakt, tlf 992 85 300
Åpningstider 1530-08.00
Døgnåpen i helger og helligdager

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00


BarnevernvaktALARMTELEFONEN for barn og unge
er et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.
 

VegvesenVeg og kjøreforhold (europaveger riksveger og fylkesveger) ring   - 175
Mere info se vegvesen.no

 

Mental helse 116 123 Se info på eget nettsted

Kirkens SOS i Norge : 23 08 13 80