Telefonummer vedr. korona:
Koronasenteret 41 41 33 22 for å avtale time for testing.
Vaksinetelefon 94 80 81 86 (i drift fra 18/1) for spørmål du ikke finner svar på, på vår
vaksineside.
Telefontid begge tlf hverdager 8.30-10.30 -
telefontid utover dette, se vår koronaside

A B C D E F G H I J K L M N O P Q RST U V W X Y Z Æ Ø Å

A    
Aktivitetshuset Dr Ravns veg 2 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101384
Aktivitetshuset Midtbyen Miljøterapitjenesten (MTT) 90476578
Aktivitetsrom dagsenteret Miljøterapitjenesten (MTT) 75101385
Alfheimgata 42 Miljøterapitjenesten (MTT) 99285243
Andås barnehage Enhet barnehage 75101080 
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Nord Enhet for hjemmetjenester 99285230
Ansvarsvakt hjemmetjeneste sentrum Enhet for hjemmetjenester 99285321
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sør Enhet for hjemmetjenester 99285220
Ansvarsvakt omsorgsboliger Parken Enhet for hjemmetjenester 99285231
Arbeidsstua Parken Enhet for hjemmetjenester 75101503
Ansvarsvakt Skjervengan Bo- og Servicesenter Enhet for hjemmetjenester 917 25 845
Avdeling enslige mindreårige - vakttelefon Barne- og ungdomstjenesten 95007658
Avlastingsboligen Harton Furøsgt 25 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101690
     
B    
Barneverntjenesten, ekspedisjon Barne- og ungdomstjenesten 99285247
     
Biblioteket Kultursenteret 75101710
Billettsalg kino / kulturhus Kultursenteret 75101007
Billettsalg Servicetorg Service 75101000
     
Brannstasjonen Brann og feiing 75101850
     
Byparken Seniorsenter, servicetelefon Enhet for hjemmetjenester 909 56 757
D    
Dagplassene Parken Bo- og Servicesenter Enhet for hjemmetjenester 75101490
     
Dr. Ravns veg 10 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101674
Dr. Ravns veg 12 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101672
Dr. Ravns veg 4 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101676
Dr. Ravns veg 8 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101670
     

Drevja barnehage - kontor 

Drevja barnehage - avdeling

Enhet Barnehager 75101287
75101288
     
Driftsvakta Teknisk drift 90151200
     
E    
Elsfjord barnehage Enhet barnehager 75101773
     
F    
Fearnleysgate 21 Team 1 Avdeling for Psykisk Helse 75101656
48248017
Fearnleysgate 21, Team 2 Avdeling for Psykisk Helse 75101693
Folkehelse   48074905
     
Fredlundskogen - avdelingsleder Enhet for sykehjemstjenester 75101750
Fredlundskogen, Fløy B Enhet for sykehjemstjenester 75101754
Fredlundskogen, Fløy C Enhet for sykehjemstjenester 75101756
Fredlundskogen, Fløy D Enhet for sykehjemstjenester 75101759
Fredlundskogen, Dagplassene Enhet for sykehjemstjenester 481 53 889
Frivilligsentralen Frivillighetssentralen 40092253
     
Fysak-kontoret Folkehelse 75101730
Fysio- og ergoterapitjenesten se
Rehabiliteringstjenesten
 

 

 

 
     
G    
Granmoen skole Granmoen skole 75101280
Granmoen skole SFO kontor Granmoen skole 75101285
Granmoen skole SFO base Granmoen skole 75101292
     
H    
Harton Furøs gate 12 Enhet for sykehjemstjenester 75101680
Harton Furøs gate 14 Enhet for sykehjemstjenester 75101682
Harton Furøs gate 25, Avlastningsbolig Miljøterapitjenesten (MTT) 75101690
Harton Furøs gate 25, Omsorgsbolig Miljøterapitjenesten (MTT) 75101691
Havnevesenet Mosjøen havn 75101870
Heggvegen 45 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101684
Helga Viks veg 3 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101688
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101620
Hjelpemiddellageret Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten
Telefontid: 08.00-11.00
75101600
Hjemmerehabiliteringen Rehabiliteringstjenesten 48219953
Hjemmetjenesten sør Enhet for hjemmetjenester 75101574
Hjemmetjenesten sør Enhet for hjemmetjenester 75101576
Hjemmetjenesten Sentrum, avd. leder Enhet for hjemmetjenester 94826588
Hjemmetjenesten Sentrum, vaktrom Enhet for hjemmetjenester 94833170
Hjemmetjenesten Nord, avd. leder Enhet for hjemmetjenester 75101466
Vaktrom 75 10 14 56 / 75 10 14 58    
Hjemmetjenesten Parken (Tidl. Torolfsgt 7) Enhet for hjemmetjenester 75101498
Vaktrom 75 10 14 99    
     
K    
Kinoadministrasjonen Kultursenteret 75101727
Kinomaskinist Kultursenteret 46803168
Kippermoen idrettssenter Folkehelse 75101730
Kippermoen idrettshus (Topic) Barne- og ungdomstjenesten 75101740
Kippermoen idrettspark Folkehelse 95125942
Kippermoen svømmehall Folkehelse 75101730
Kippermoen ungdomsskole Kippermoen ungdomsskole 75101250
Kjøkkenet Parken Enhet for hjemmetjenester 75101497
Kommunelageret, Nyrud Teknisk drift 75174050
Koronasenteret (hverdager kl. 8.30 - 10.30) Andre telefontider kan forekomme 41413322
Kortidsavdelinga Enhet for sykehjemstjenester  
75101560
Korttidslager for hjelpemidler Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten
Telefontid: 08.00-11.00
75101600
Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager 75101335
Krisesenteret Helsetjenesten, krisesenteret 75173699
Kulstad barnehage Enhet Barnehager 75101350
Kulstad skole Kulstad skole 75101210
Kulstad skole SFO Kulstad skole 75101220
Kulturhustekniker Kultursenteret 90191537
Kulturskolen Kultursenteret 75101712
     
L    
Legesenteret Helsetjenesten, legetjeneste 75101530
     
M    
Miljøtunet (post 14) Enhet for sykehjemstjenester 75101782
Miljøtunet vaktrom/pasienttlf Enhet for sykehjemstjenester 75101583
Mosjøen skole Mosjøen skole 75101300
Mosjøen skole SFO Mosjøen skole 75101310
Møterom "Øyfjell" 2. etg Plan- og utvikling 75101888
     
N    
Nermovegen 6 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101686
Nyrudskogen Enhet for sykehjemstjenesterr 75101590
     
O    
Olderskog barnehage Enhet Barnehager 75101355
Olderskog skole Olderskog skole 75101230
Olderskog skole SFO Olderskog skole 75101240
Olderskog skole, Småskolen Olderskog skole 75101238
Omsorgsbolig, Harton Furøs gate 25 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101691
     
P    
Parken Bo- og Servicesenter Enhet for hjemmetjenester 75101500
Parkstuo, ansvarsvakt Enhet for sykehjemstjenester 992 85 352
Parkstuo - personal Enhet for sykehjemstjenester 992 85 351
Psykisk helse - Ekspedisjon (Oppfølgingsteam nås ved å kontakte oppgitt behandler) Avdeling for psykisk helse 75101000
Psykisk helse - Boliger Andåsen Avdeling For psykisk helse 95471157
Psykisk helse - Boliger Fearnleysgate Avdeling for psykisk helse 48248017
Psykisk helse - Qvales Mestringshus Avdeling for psykisk Helse 90599158
Psykisk helse - Qvales Kafé Avdeling for psykisk helse 90544645
Q    
Qvales Kafè Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90544645
R    
Rehabiliteringsavdelingen Enhet for sykehjemstjenester 75101560
Rehabiliteringstjenesten
 
Helsetjenesten
(Telefontid:08.00-11.00)
75101600
     
S    
Skjermet avdeling Enhet for sykehjemstjenester 75101570
Skjervengan barnehage Enhet Barnehager 75101340
     
Skolehelsetjenesten - Granmoen Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101900
Skolehelsetjenesten  - Kippermoen Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101274
Skolehelsetjenesten  - Kulstad Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101216
Skolehelsetjenesten -  Mosjøen Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101646
Skolehelsetjenesten  - Olderskog Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75101248
     
Skolestuo Kippermoen ungdomsskole 99285253
Slamvakt / Spylebilen Teknisk drift 90034919
Solina (post 16) Enhet for sykehjemstjenester 75101585
Solina Vaktrom - pasient Enhet for sykehjemstjenester 75101580
     
T    
Teknisk drift   75101000
Termik TERMIK 75101746
Tjenestekontoret - ekspedisjon Tjenestekontoret 75101440
     
U    
Utstyrsentralen Bua (Åpen mandag 12-18 og torsdag 14-18) 951 86 632
V    
Vakttelefon Teknisk drift 90151200
Vefsn storkjøkken   75101505
Vefsn sykehjem Enhet for sykehjemstjenester 75101550
Vefsn voksenopplæring Vefsn voksenopplæring 75101380
Verksted Nyrud Teknisk drift 75101840
Villavegen 5 MTT 75101678