A B C D E F G H I J K L M N O P Q RST U V W X Y Z Æ Ø Å

A    
Aktivitetshuset Dr Ravns veg 2 Miljøterapitjenesten (MTT) 950 17 139
Aktivitetshuset Midtbyen Miljøterapitjenesten (MTT) 904 76 578
Aktivitetsrom dagsenteret Miljøterapitjenesten (MTT) 950 15 632
Alfheimgata 42 Miljøterapitjenesten (MTT) 992 85 243
Ambulerende Miljøterapeutisk team Miljøterapitjenesten (MTT)

902 82 099

475 17 017

Andås barnehage Enhet barnehage 91184583
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Nord Enhet for hjemmetjenester 99285230
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sentrum Enhet for hjemmetjenester 99285321
Ansvarsvakt hjemmetjeneste Sør Enhet for hjemmetjenester 99285220
Ansvarsvakt omsorgsboliger Parken Enhet for hjemmetjenester 99285231
Arbeidsstua Parken Enhet for hjemmetjenester 75101000
Ansvarsvakt Skjervengan Bo- og Servicesenter Enhet for hjemmetjenester 91725845
     
B    
Barneverntjenesten, ekspedisjon Barne- og ungdomstjenesten 99285247
     
Biblioteket  Kultursenteret 75101710
Billettsalg kino / kulturhus Kultursenteret 91708907
Billettsalg kino / kulturhus Ettermiddag/Kveld/Helligdag Kultursenteret 91708907
     
Brannstasjonen Brann og feiing 75101850
     
Byparken Seniorsenter, servicetelefon Enhet for hjemmetjenester 901 19 180
D    
Dagplassene Parken Bo- og Servicesenter Enhet for hjemmetjenester 949 75 083
     
Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) Avdelingsleder: Jill Lynghaug

911 67 399

Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) Ambulerende miljøterapeutisk team

Elisabeth Abelsen: 475 17 017

Torbjørn Klaussen: 902 82 099

Dr. Ravns veg Mijøterapitjenesten (MTT) Miljøterapitjenesten (MTT)

Dr.Ravnsvei 8 : 

992 85 279 / 992 85 278

Dr.Ravnsvei 10:

992 85 283 / 992 85 284  

Dr.Ravnsvei 12:

905 27 937 /477 15 398

     

Drevja barnehage

Enhet Barnehager 75 10 12 87
     
Driftsvakta Teknisk drift 90151200
     
E    
     
F    
Fearnleysgate 21 Team 1 Avdeling for Psykisk Helse 75101656
48248017
Fearnleysgate 21, Team 2 Avdeling for Psykisk Helse 75101693
Folkehelse   48074905
     
Fredlundskogen - avdelingsleder Enhet for sykehjemstjenester 928 84 877
Fredlundskogen, Fløy B Enhet for sykehjemstjenester 480 38 126
Fredlundskogen, Fløy C Enhet for sykehjemstjenester 480 36 432
Fredlundskogen, Fløy D Enhet for sykehjemstjenester 917 08 468
Fredlundskogen, Dagplassene Enhet for sykehjemstjenester 481 53 889
Frivilligsentralen Frivillighetssentralen 40092253
     
Fysak-kontoret Folkehelse 99418975
Fysio- og ergoterapitjenesten se
Rehabiliteringstjenesten
 

 

 

 
     
G    
Granmoen skole Granmoen skole 75101280
Granmoen skole SFO kontor Granmoen skole 95941356
     
H    
Harton Furøs gate 12 Miljøterapitjenesten (MTT) 957 00 967
Harton Furøs gate 14 Miljøterapitjenesten (MTT)  916 47 378
Harton Furøs gate 25 Miljøterapitjenesten (MTT)

480 51 649/480 46 269

Havnevesenet Mosjøen havn 75 10 18 70
Heggvegen 43 Miljøterapitjenesten (MTT) 991 29 179
476 79 038
Heggvegen 45-51 Miljøterapitjenesten (MTT)

992 85 289
903 60 817

Helga Viks veg 3 Miljøterapitjenesten (MTT) 909 56 163
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 75 10 16 20
Hjelpemiddellageret Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten
Telefontid: 08.00-11.00 (mand-fred)
906 91 795
902 76 547
Hjemmerehabiliteringen Rehabiliteringstjenesten 482 19 953
     
Hjemmetjenesten, sentralbord Enhet for hjemmetjenester 476 39 468
Hjemmetjenesten Nord, Vaktrom Enhet for hjemmetjenester 481 10 739
Hjemmetjenesten Nord, avdelingsleder Enhet for Hjemmetjenester 902 35 631
Hjemmetjenesten Nord, ansvarsvakt Enhet for Hjemmetjenester 992 85 230
Hjemmetjenesten Parken, ansvarsvakt Enhet for hjemmetjenester 992 85 231
Hjemmetjenesten Parken avdelingsleder Enhet for hjemmetjenester 902 24 975 
Hjemmetjenesten sentrum, ansvarsvaktelefon Enhet for hjemmetjenester 992 85 321
Hjemmetjenesten sentrum, avd. leder Enhet for hjemmetjenester 948 26 588
Hjemmetjenesten sentrum, Teamleder/Vaktrom Enhet for hjemmetjenester 948 33 170
Hjemmetjenesten Skjervengan, ansvarsvakt Enhet for hjemmetjenester 917 25 845 
Hjemmetjenesten Skjervengan, avdelingsleder Enhet for hjemmetjenester 915 96 253
Hjemmetjenesten sør, vaktrom Enhet for hjemmetjenester 902 31 252 
Hjemmetjenesten sør, avdelingsleder Enhet for hjemmetjenester 902 32 976
Hjemmetjenesten sør, ansvarsvakt Enhet for hjemmetjenester 992 85 220
K    
Kinoadministrasjonen Kultursenteret 75101727
Kinomaskinist Kultursenteret 46803168
Kippermoen idrettssenter Folkehelse 75101730
Kippermoen idrettshus (Topic) Barne- og ungdomstjenesten 75101740
Kippermoen idrettspark Folkehelse 95125942
Kippermoen svømmehall Folkehelse 75101730
Kippermoen ungdomsskole Kippermoen ungdomsskole 75101250
Kommunelageret, Nyrud Teknisk drift 75174050
Kortidsavdelinga Enhet for sykehjemstjenester

Vakttelefon: 908 01 917

Pasienttelefon: 481 92 945

Korttidslager for hjelpemidler Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten
Telefontid: 08.00-11.00
75101600
Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager 75101335
Krisesenteret Helsetjenesten, krisesenteret 75173699
Kulstad barnehage Enhet Barnehager 75101350
Kulstad skole Kulstad skole 75101210
Kulstad skole SFO Kulstad skole 75101220
Kulturhustekniker Kultursenteret 90191537
Kulturskolen Kultursenteret 75101712
     
L    
Legesenteret Helsetjenesten, legetjeneste 75101530
     
M    
Miljøterapeutisk team, ambulerende Miljøterapitjenesten

902 82 099 / 475 17 017

Miljøtunet, Fløy A  Enhet for sykehjemstjenester 94799254
Miljøtunet, Fløy B Enhet for sykehjemstjenester 90535198
Miljøtunet, Fløy C Enhet for sykehjemstjenester 90524678
Miljøtunet avd. Natt Enhet for sykehjemstjenester 99285307
     
Mosjøen skole Mosjøen skole 75101300
Mosjøen skole SFO Mosjøen skole 75101310
     
N    
Nermovegen 6 Miljøterapitjenesten (MTT) 992 99 307
     
O    
Olderskog barnehage Enhet Barnehager 75101355
Olderskog skole Olderskog skole 75101230
Olderskog skole SFO Olderskog skole 75101240
Olderskog skole, Småskolen Olderskog skole 75101238
Omsorgsbolig, Harton Furøs gate 25 Miljøterapitjenesten (MTT) 75101691
     
P    
Parken Bo- og servicesenter (se Byparken seniorsenter)    
Parkstuo, ansvarsvakt Enhet for sykehjemstjenester 992 85 352
Parkstuo - personal Enhet for sykehjemstjenester 992 85 351
Parkstuo - Pasienttelefon Enhet for sykehjemstjenester 911 72 859
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)   75 11 99 77
Psykisk helse - Ekspedisjon Avdeling for psykisk helse 75101650
Psykisk helse - Boliger Andåsen Avdeling For psykisk helse 95471157
Psykisk helse - Boliger Fearnleysgate Avdeling for psykisk helse 48248017
Psykisk helse - Qvales Mestringshus Avdeling for psykisk Helse 90599158
Psykisk helse - Qvales Kafé Avdeling for psykisk helse 90544645
Q    
Qvales Kafè Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90544645
R    
Rehabiliteringsavdelingen Enhet for sykehjemstjenester 75101560
Rehabiliteringstjenesten
 
Helsetjenesten
(Telefontid:08.00-11.00)
75101600
     
S    
Skjermet avdeling Enhet for sykehjemstjenester 75101570
Skjervengan barnehage Enhet Barnehager 75101340
     
Skjervengan bo- og servicesenter - Ansvarsvakt Enhet for hjemmetjenester 91725845
Skjervengan bo- og servicesenter - Avdelingsleder Enhet for hjemmetjenester 91596253
     
Skolehelsetjenesten - Se egen side Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Se egen side
     
Skolestuo Kippermoen ungdomsskole 99285253
Slamvakt / Spylebilen Teknisk drift 90034919
Solina (post 16) Enhet for sykehjemstjenester 75101585
Solina Vaktrom - pasient Enhet for sykehjemstjenester 75101580
Sykehjemslege Enhet for syjehjemstjenester 475 13 649
T    
Teknisk drift   75101000
Termik TERMIK 941 68 348
Termik, kontor TERMIK 991 17 721
Tjenestekontoret - ekspedisjon Tjenestekontoret 75 10 10 00
     
U    
Utstyrsentralen Bua (Åpen mandag 12-18 og torsdag 14-18) 951 86 632
V    
Vakttelefon Teknisk drift 90151200
Vefsn storkjøkken   47706787
Vefsn sykehjem Enhet for sykehjemstjenester 75101550
Vefsn voksenopplæring Vefsn voksenopplæring 75101380
Verksted Nyrud Teknisk drift 75101840
Villavegen 5 MTT

Villaveien MTT Ansvarsvakt
90180978

Villaveien MTT 1
90180753

Villaveien MTT 2
95414882

Villaveien MTT 3
90161378

Villaveien MTT Tiltak
91647410

Øyfjell Enhet for sykehjemstjenester 75101590

 

928 84 877