Øyeblikkelig hjelp
Fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Sjøgata legekontor: 478 71200
- Mosjøen legesenter: 948 02 369
Privatpraktiserende lege
- Klinikk Rømo: 75 11 35 55 

Legevakta: 116117
Øyeblikkelig hjelp fra kl.15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.

 AmbulanseNødnummer: 113
 AMK-sentralen 

BrannNødnummer: 110
Brannvesen  75 10 18 50

PolitiNødnummer: 112
Politiet  75 11 27 00

Fellesnummer i hele Norge: 02800

Vakttelefon veg, vann og avløp  901 51 200

Viltnemnda - Ved påkjørsel av ville dyr: ring politiet, 75 11 27 00

Veterinærvakt:  75 57 71 77

Indre Helgeland barnevernvakt:  992 85 300
Åpningstider 15.30-08.00
Døgnåpen i helger og helligdager

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

Ved mistanke om forgiftning: ring giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00


BarnevernvaktALARMTELEFONEN for barn og unge
er et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.
 

VegvesenVeg og kjøreforhold (europaveger riksveger og fylkesveger) ring   - 175
Mere info se vegvesen.no

 

Mental helse  116 123 Se info på eget nettsted

Kirkens SOS i Norge  23 08 13 80