Fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):

 • Vefsn legesenter: 97 01 17 92
 • Sjøgata legekontor: 47 87 12 00
 • Mosjøen legesenter: 948 02 369

Privatpraktiserende lege

 • Klinikk Rømo: 75 11 35 55 

Legevakta: 116 117

Øyeblikkelig hjelp fra kl.15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.

Ambulanse/AMK sentralen: 

 • Nødnummer: 113

Brann: 

 • Nødnummer: 110
 • Brannvesen 75 10 18 50

Politi:

 • Nødnummer: 112
 • Fellesnummer i hele Norge: 02800
 • Mosjøen politistasjon: 75 58 90 00

Andre vakttelefoner:

 • Vakttelefon veg, vann og avløp:   901 51 200

 • Viltnemnda - Ved påkjørsel av ville dyr: ring politiet 02800

 • Veterinærvakt:  75 57 71 77

 • Indre Helgeland barnevernvakt:  992 85 300
  Åpningstider hverdager 15.30-08.00 og hele døgnet i helger og helligdager

 • Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

 • Giftinformasjonssentralen ( ved mistanke om forgiftning) 22 59 13 00

 • Alarmtelefon for barn og unge 116 111
  Et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
  Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.

 • Veitrafikksentralen:  175
  Mere info se vegvesen.no

 • Mental helse  116 123 Se info på eget nettsted

 • Kirkens SOS i Norge  23 08 13 80