Ajour pr. 15.10.19

Foran firesifret telefonnummer må du slå 7510 hvis du ringer utenfra.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
A
1283 ABELSEN Espen Inspektør Granmoen skole 47754223
1881 AMUNDSEN Christer Avdelingsleder vei Teknisk drift 98669988
75111303 AMUNDSEN Hege Konsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 47643893
1426 ANDERSEN Kjetil A. Sekretær Barne- og ungdomstjenesten  
1444 ANDERSEN Tanja Konsulent Tjenestekontoret  
1187 ANDREASSEN Bjørnar Prosjekt RKK 99467490
1626/1620 ANTONSEN Synnøve Jordmor Helsetjenesten, Helsestasjon og Skolehelsetjenesten  
1205 ARNSEN Iren rådgiver oppvekst Rådmannens fagstab  
1202 AUFLES Sissel Nilsskog Enhetsleder Enhet Barnehager 99122903
1578 AUNE Solveig Kreftsykepleier Omsorgsdistrikt Sør 90472150
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
B
1603 BEIERMANN Monica Ergoterapeut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1445 BENJAMINSEN Kjersti Enhetsleder Miljøterapitjenesten (MTT)  
1511 BERENTZEN Arild Avdelingsleder Omsorgsdistrikt Nord 92451830
1443 BERG Siv Johanne Grøtheim Koordinator Tjenestekontoret  
1615 BERG Siv Johanne Grøtheim Fysioterapaut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1713 BERGSNEV Irene Enhetsleder Kultursenteret  
  BERGSNEV Silje   RKK 95945676
1791 BJØRGAN Gry Miljøterapaut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
1410 BJØRHUSDAL Hege Fagleder barnevern Barne- og ungdomstjenesten  
1167 BJØRHUSDAL Ragnhild Konsulent Økonomiavdeling/Personalavdeling  
1892 BJØRKÅS Torun Gartner Teknisk drift  
1508 BJØRNLI Kari Rådgiver Rådmannens fagstab 90898264 
75111307 BJØRNÅ Thomas Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 90477459
1441 BJØRNÅ-HÅRVIK Maria Iren Konsulent Tjenestekontoret  
1000 BONSAKSEN Eva Konsulent Service 41432055
  BRANDTH Markus Leder, Topic Ungdomsklubb Barne- og ungdomstjenesten 97757099
1286 BRATBAKK Elin Spesialpedagog Granmoen skole  
  BRAUTEN Frank Vaktmester Bygg og eiendom 41047077
1415 BREIMO Mia Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1727 BREIREM Per Kinosjef Kultursenteret 90960500
1212 BUKTEN Trine Rektor Kulstad skole  
1274 BYRKJEFLOT Liv Meum Helsesøster Helse- / helsesøstertjenesten  
1679 BØASETER Ann-Hege Avdelingsleder Villavegen Miljøterapitjenesten (MTT)  
1890 BÅTSTRAND Jan Erik Ingeniør Teknisk drift 48122585
1118 BÅTSTRAND Janne Eiendomskonsulent Juridisk fagstab  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
C
1433 CLAUSSEN Christel Bjørkås Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1725 CVIJANOVIC Saska   Kultursenteret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
D
1285 DAHLMO Siw SFO-Leder Granmoen skole 95208075
1335 DALE Anniken Styrer Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager  
1815 DEVOLD Karin Rådgiver arealplan Plan- og utvikling  
1795 DEWAR Linn Tove Dybvik Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 95870213
1811 DOEVEN Hubertina Fagleder byggesak Plan og utvikling  
1182 DORP Ronny Rådgiver Personalavdeling  
1585 DREVLAND Tanja Avdelingsleder Omsorgsdistrikt Sør 48248406
75427065 DREVVATNE Birgitte Larem Veileder NAV kommune  
1283 DREVVATNE Jostein Rektor Granmoen skole  
1157 DUESUND Kristin Remhaug Diakon Kirkekontoret  
1013 DAABACH Eva Konsulent Service  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
E
1442 EGGEN Marita Konsulent Tjenestekontoret  
1725 EINMO Ragni Musiker Kultursenteret 98630734
41086971 EITERJORD Odd Arne Avdelingsleder, Qvales Kafe Rus- og Psykiatritjenesten 41086971
1436 ELSFJORD Even Breines Vikariat, Ekspedisjon  Barne- og Ungdomstjenesten  
1516 EMILSEN Kirsten Personal/økonomikonsulent Omsorgsdistrikt Nord  
1561 ENGDAL Lena Avdelingsleder hjemmetj. Omsorgsdistrikt Sør  
1168 ENGE Ewa Rosting Innkjøpsleder Økonomiavdeling 90842490
75111301 ERDAL Harald Wiggo Næringskonsulent MON KF 97169106
1030 ERIKSEN Erlend Rådmann Strategisk ledelse 90521571
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
F
1216/1620 FAGERENG Sissel Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
1009 FAGERLAND Berit Rådgiver Service  
  FALCH Håvid IT-konsulent Økonomiavdeling 91368812
1152 FASSELAND Ragnhild Sogneprest Drevja/Elsfjord Kirkekontoret  
1682 FERMANN Karina Avdelingsleder Miljøterapitjenesten (MTT)  
1171 FINNES Mona Rådgiver skatt Kemneren i Helgelandsregionen  
1160 FINSÅS Joakim Innkjøpsrådgiver Økonomiavdeling 93249509
  FISKUM Minda Marie Sanglærer Kultursenteret 99506468
1718 FISKVIK Arnhild Bibliotekar Kultursenteret  
1185 FJELLHEIM Marius Rådgiver Personalavdeling  
1827 FJELLSETH Gaute Vaktmester Bygg og eiendom 48148725
1232 FJÆRLI Elisabeth Enhetsleder/rektor Olderskog skole  
1165 FJÆRVOLL Irene Økonomisekretær Økonomiavdeling  
1186 FJÆRVOLL Stein-Rune Leder  RKK 48110509
1312 FORBERGSKOG Heidi Avdelingsleder SFO Mosjøen skole  
1652 FORBERGSKOG Rita Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse   
1446 FORSJORD Marianne Rådgiver Miljøterapitjenesten (MTT) 41211046
1648 FORSLAND Gunn Karin Avdelingsleder Heggvegen 43-47 Miljøterapitjenesten (MTT) 90782518
1500 FORSMO Kristin Sekretær Omsorgsdistrikt Sør  
1600 FORSMO Kristin Sekretær Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
75173699 FORSÅ Ragnhild Leder Helsetjenesten, Mosjøen krisesenter  
1725 FOSBY Toril   Kultursenteret 48109961
  FOSSBERG Åse Lærer, visuell kunst Kultursenteret 97660420
1166 FRIIS Wenke Rådgiver Økonomiavdeling  
1110 FÆRØ Frank IT-leder Økonomiavdeling 48112725
  FÅKVAM Harald SLT koordinator Rådmannens fagstab 99408108
1029 FÅKVAM Trine Kommunalsjef oppvekst og kultur Strategisk ledelse 91604792
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
G
1161 GAMMELLI Asle Økonomisjef Økonomiavdeling 92443654
1800 GARNES John Peter Enhetsleder Plan- og utvikling 97660438
1210 GRANHAUG Hilde Sekretær Kulstad skole  
1816 GRANMO Ida Marie Arealplanlegger Plan og utvikling  
1011 GRANMO Lisbeth Teamleder Bygg og eiendom 48251856
1413 GRANÅS Renate Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1524 GRANÅS Trine Arnhild Avdelingsleder Omsorgsdistrikt Nord 99037665
1813 GUSTAFSSON Irene Konsulent byggesak Plan- og utvikling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
H
1188 HAGA Irina Rådgiver RKK 46906937
1256 HAGEN Eli Beate Mørk Spesialrådgiver Kippermoen ungdomsskole  
  HAGFORS Eskil Sosialkurator NAV kommune 99791758
1840 HALS Tore Verksmester Teknisk drift 95849414
1900 HAMMER Inger Lise Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 99285316
1880 HAMMER Harald Hoel Driftssjef Teknisk drift 97967299
  HANSEN Bente   Revisjon 91576220
1416 HANSEN Elisabeth Wulff Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten  
1384 HANSEN Rigmor Avdelingsleder Aktivitetshuset Miljøterapitjenesten  
  HANSEN Tom Roger Gartner Teknisk drift 99648699
  HANSSEN Monica Prosjektmedarbeider Barne- og ungdomstjenesten 99014949
  HAUAN Rune Formann Teknisk drift 48151846
1466 HAUVIK Veronica Avdelingsleder Hjemmetjenesten Nord Omsorgsdistrikt Nord  
  HEGDAL Ernst Johan Kirkeverge Kirkekontoret 99541026
1028 HEGGEN John-Arvid Kommunalsjef helse og omsorg Strategisk ledelse 90947926
1380 HEGGNES Olaug Sekretær Vefsn voksenopplæring  
1114 HEILEMANN Nicolai Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
1293 HELFJELL Bjørnar IT-konsulent Granmoen oppvekstsenter  
1745 HELI Anita Frivilligsentralen Folkehelse 92071177
1730 HELSKOG Bjørn Magne Byggdrifter/vaktmester
Kippermoen idr.anl/svømmeh
Bygg og eiendom 99398328
1515 HENDBUKT-SØBSTAD Mildrid Enhetsleder Omsorgsdistrikt Nord 48001117
1605 HENRIKSEN Lotte Fysioterapaut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1842 HINES Frode Formann Teknisk drift 90617861
1810 HJERPÅS Hogne Leder  Helgeland friluftsråd 90853490
  HOFF Kjetil Avdelingsleder, idrett Folkehelse 90171017
1852 HOLAND Tor-Åge Enhetsleder/Brannsjef Brann og feiing 94136100
1027 HURTHI Kristin Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling Strategisk ledelse  
  HØGSETH Eirik Søfting Feier Brann og feiing 95900467
  HAALAND Trude Sanderud Folkehelsekoordinator Folkehelse 40092253
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
I
1213 INDERGÅRD Trond Inspektør Kulstad skole  
1163 INGEBRIGTSEN Iris Konsulent Økonomiavdeling  
1556 INGEBRIGTSEN Karin Enhetsleder Omsorgsdistrikt Sør 99037725
75111302 ISAKSEN Espen Direktør  MON KF 92485601
1798 IVERSEN Kristian Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90775956
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
J
1253 JACOBSEN Arne Ørnes Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
1144 JACOBSEN May-Britt Mørk Tillitsvalgt Fagforbundet 97421700
1304 JACOBSEN Elin Paulin Fagveileder    
1818 JAKOBSEN Trine Drevland Rådgiver Plan- og utvikling  
1425 JENSEN Camilla Nanditha F. Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1782 JENSEN Fred Helge Avdelingsleder Miljøtunet Omsorgsdistrikt Sør 98405502
  JENSEN Kjell Arne   Mosjøen havn KF 90506215
1604 JENSEN Kjersti Ergoterapaut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1805 JENSEN Ragnhild H. Eide Rådgiver jordbruk Plan- og utvikling  
1172 JENSSEN Svein Rølvåg Rådgiver skatt Kemneren i Helgelandsregionen  
55553333 JOAKIMSEN Audhild Lunde Leder Nav Mosjøen  
  JOHANSEN Irene F. Spesialpedagog Enhet barnehager 45014520
1257 JOHANSEN May Elin Miljøterapaut Kippermoen ungdomsskole 40213459 
1817 JOHANSEN Wibeke Rådgiver arealplan Plan- og utvikling  
  JOHANSSON Kurt Jessen Adm. dir. Mosjøen havn KF 95866094
1835 JOHNSEN Cato Leder Bygg og eiendom 95788245
  JOHNSEN Ellen Notler Steinmo Spesialpedagog Enhet barnehager 91629269
1831 JOHNSEN Finn Arne Prosjektleder Bygg og eiendom 95880349
  JOHNSEN Hege Markås Avdelingsleder hjemmetjenesten Omsorgsdistrikt Nord  
  JOHNSEN Maiken Miljøterapeut, Qvales mestringshus Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90599158
  JOHNSEN Ronald Fagleder hallanlegg Folkehelse 92039054
1853 JOHNSEN Tommy Avdelingsleder Brann og feiing 95752367
1275 JOHNSEN Vigdis Rådgiver Kippermoen ungdomsskole  
1568 JULIUSSEN Aud Personal/økonomikons Omsorgsdistrikt Sør  
1252 JUVIK Karin Hansen Rektor Kippermoen ungdomsskole  
1600 JØRGENSEN Ann-Mari Assistent Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1414 JØRGENSEN Hanne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
  JØRGENSEN Kjersti Spesialpedagog Enhet barnehager  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
K
1613 KARLSEN Marita Fysioterapeut Helsetjenesten, Fysio- Ergoterapitjenesten  
1509 KISMUL Reidun Sykehjemslege Helsetjenesten  
  KJELDSBERG Hilde Spesialpedagog Enhet barnehager 47091385
  KLEPP Solfrid Leder, EM-basen Barne- og ungdomstjenesten 46829759
1011 KLEIVHAUG Heidi Teamleder Bygg og eiendom 41295709
1832 KRANE Stian Avdelingsingeniør Bygg og eiendom 41208656
1586 KRISTIANSEN Inger Avdelingsleder Omsorgsdistrikt Sør  
1302 KROGH Karl Børre Rektor Mosjøen oppvekstsenter 99635388
  KROKÅ Susanne Tillitsvalgt Sykepleierforbundet 92651105
1884 KRUTÅ Marit   Teknisk drift  
  KUMMERNES Ann Kristin Prosjektmedarbeider Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90884833
1796 KUMMERNES Konrad Fagleder, Psykisk helse Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 95882304
1891 KVALFORS Karl Helge Ingeniør, Vann- og avløp Teknisk Drift  
           
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
L
1854 LARSSEN Sture Avdelingsleder Brann og feiing 95788255
¨1203 LAUMANN Anne-Lise Konsulent Tjenestekontoret  
1447 LEITE Lena Fagkonsulent Barne- og Ungdomstjenesten  
1012 LEKNES Rigmor Jenssen Formannskapssekretær Rådmannens fagstab 48154245
1170 LI Dan Rådgiver skatt Kemneren i Helgelandsregionen  
1611 LIBORIO Cintia Fysioterapeut Helsetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten  
1620 LILAND Cecilie Mo Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 99285317
1773 LIND Christian Enhetsleder/Rektor Elsfjord oppvekstsenter 47237376
1802 LINDSETH Ruben Rådgiver oppmåling Plan- og utvikling  
1438 LUDVIGSEN Anne-Lise Konsulent Tjenestekontoret  
  LUDVIGSEN Nina Avdelingsleder flyktningetjenesten NAV kommune 95784943
1129 LUKTVASSLI Elin Arkivar Service 91574882
75111308 LUKTVASSLI Elin Sekretær MON KF 91574882
1736 LUKTVASSLIMO Marit Fysioterapeut Folkehelse 99418975
75111306 LUND Snorre Næringskonsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 92839938
1140 LINDSET Sigrun Mariell Tillitsvalgt Utdanningsforbundet  
1715 LUNDESTAD Brit Karin Sekretær Kultursenteret  
1383 LUNDESTAD Kari Anne Inspektør Vefsn voksenopplæring  
1724 LUNDESTAD Liv Sekretær Kultursenteret  
1814 LYNGHAUG Helge Rådgiver Plan- og utvikling  
1670 LYNGHAUG Jill   Miljøterapitjenesten (MTT) 91167399
1799 LYSFJORD Odd Erling Miljøterapaut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 94159277
1010 LØVDAHL Jann-Arne Ordfører Ordførerkontoret 95861447
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
M
  MARKEN Anne-Marit Almås Enhetsleder Folkehelse 95997594
1842 MARKEN Bjørn Einar Rørlegger Teknisk drift 48158173
1382 MARKUSSEN Cathrine Rektor Vefsn voksenopplæring  
1111 MEISFJORD Mai-Kirsti IT-konsulent Økonomiavdeling 97530981
1340 MEÅS Beate Styrer Skjervengan barnehage Enhet Barnehager  
1112 MIKALSEN Ingvald IT-konsulent Økonomiavdeling 90974760
  MIKALSEN Jim Roger   Brann og feiing 97416613
1156 MIKALSEN Øivind Kantor Kirkekontoret  
1150 MIKALSEN Martha E. Kantor Kirkekontoret  
  MOASTUEN Arnulf Miljøarbeider NAV kommune 91610983
1792 MOE Anita   Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48274423
1688 MOKKELBOST Gunn Tove Miljøterapeut  Miljøterapitjenesten (MTT) 91867204
1500 MOLBERG Anne Aktivitør Omsorgsdistrikt Nord  
1836 MOLDEN Beate Leder  boligkontoret Bygg og eiendom 41221439
1123 MOLDREM Eirik Rådgiver boligkontoret Bygg og eiendom 97680204
1640/1690 MOSÅS-SOLHEIM Elin Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen Miljøterapitjenesten  
1275 MÆHRE Arnhild Fagleder - Skolestua  Kippermoen ungdomsskole 90036645
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
N
1128 NESJE Synnøve Arkivar Service  
1567 NICOLAISEN Kristin Demenskoordinator Omsorgsdistrikt Sør 91739174
  NICOLAISEN Snorre   MON KF 95844052
1725 NIKOLAISEN Brith Johanne Gruppeleder musikere Kultursenteret 90018219
  NILSEN Lotte Feier Brann og feiing 91395725
1652 NILSSKOG Ekatarina Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
1505 NORDAHL Janne Kjøkkensjef Vefsn storkjøkken 95232904
1230 NORDGAARD Kirsti Sekretær Olderskog skole  
1145 NORDHØY Tor Gunnar Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 99029719
1184 NORDÅS Anita Rådgiver Personalavdelingen  
1717 NORDÅS Ingrid Bibliotekar Kultursenteret  
1000 NORDÅS Stephan Sekretær Service  
1350 NORUM Unni Styrer Kulstad barnehage Enhet Barnehager  
1825 NYGARD Gunnhild Fagleder, kart og oppmåling Plan- og utvikling  
1652 NYHAGEN Line Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
1657 NYLAND Hanne Grostad Fagleder Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 94870301
1721 NYSTAD Bodil Inspektør Kultursenteret  
1417 NYSTAD Inger Lise Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
O
1303 OLSEN Arnfinn Inspektør Mosjøen skole 99029788
1833 OLSEN Edd Rune Driftsleder Bygg og eiendom 99101807
1420 OLSEN Lasse Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1417 Olsen Maria-Therese  Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1127 OLSEN Morten IT-konsulent Økonomiavdeling 97567424
1595 ONGKIEHONG Ellen Avd. sykepleier Omsorgsdistrikt Sør  
1608 OSVOLL Gøril Fysioterapaut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1807 OTERVIK Hans Gunnar Fagleder landbruk Plan- og utvikling 48264736
  OTERVIK Kirsti Fagutviklingssykepleier Omsorgsdistrikt nord  
1883 OTERVIK Stein Erik Rådgiver Teknisk drift 95817063
1158 OTTING Mona Sekretær Kirkekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
P
1250 PAULSSEN Kirsten Sekretær Kippermoen Ungdomsskole  
1565 PEDERSEN Ingrid Avdelingsleder Omsorgsdistrikt Sør, Lokalmedisinsk senter  
1436 PEDERSEN Laila Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
  PETTERSEN Mona Avdelingsleder hj.tj. sentrum Omsorgsdistrikt Nord 94826588
1439 PETTERSEN Veronica Avd.leder  Tjenestekontoret  
1017 PETTERSEN Åshild Varaordfører Ordførerkontoret 90208124
  PETTERSEN Åshild Sceneinstruktør Kultursenteret 90208124
1113 PLÜNNECKE Tom Kommuneadvokat Rådmannens fagstab  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
R
1797 RAGNARSØN Ståle Prosjektleder Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 91718522
1886 RAVATN Terje Ingeniør Teknisk drift 48263109
1610 REINFJELL Lill Inger Enhetsleder Helsetjenesten 41526815
1180 REINFJELL Sissel      
1729 RONESEN Lisett Miljøterapaut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90768974 
1750 ROSVOLD Hilde Thorstensen Avdelingsleder Fredlundskogen Omsorgsdistrikt Sør 91693844
1837 RYDER Martine Wingsternes Rådgiver Boligkontoret Bygg og eiendom 41431135
1628/1620 RYNNING Hanne Jordmor Helse- / helsesøstertjenesten  
1174 RØMMA Jan Ole Rådgiver skatt Kemneren i Helgelandsregionen  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
S
1855 SALOMONSEN Helge Feierforman Brann og feiing 93213300
1629 SANDSTRAK Gerd Synnøve Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten  
1080 SANDVIK Mona Grøtte Styrer Andås barnehage Andås barnehage 95288764
1126 SCHILLE Lena Kirknes Leder service / kommunearkivar Service  
1248 SEGTNAN Lise Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
1443 SIMONSEN Caroline Konsulent Tjenestekontoret  
  SIVERTSEN Rita G.   Miljøterapitjenesten (MTT) 99285244
1149 SJELMO Bodil Trosopplærer Kirkekontoret  
1730 SJELMO Odd Fagleder basseng Folkehelse 95109655
1155 SJURSEN Kari Sokneprest Dolstad Kirkekontoret  
1614 SJÅVIK Hege Harboe Kommuneoverlege Helsetjenesten, legetjeneste  
1300 SJÅVIK Kari Sekretær Mosjøen skole  
1249 SKAR Helge Datakoordinator oppvekst Olderskog skole  
1550 SKAR Trine Nordmo Sekretær Omsorgsdistrikt Sør  
1303 SKJØLBERG Johanne Inspektør Mosjøen skole 91707218
1834 SKOG Morten Avdelingsleder Bygg og eiendom 90876545
1423 SKOG Solveig Fagkonsulent Barne- og ungdomstjenesten  
1824 SKOGMO Alf Avdelingsingeniør Plan- og utvikling  
1627 SKOGSÅS Kristin Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
75110126 SKORPEN Knut Bygdebokredaktør Bygdebokkontor 91886941
1519 SLETTBAKK Heidi Avdelingsleder paviljongen Omsorgsdistrikt Nord  
1624 SLETTBAKK Tove Helsesøster Helse- / helsesøstertjenesten  
  SLETTEVOLL Eva Alice Avdelingsleder Utviklingssenter for sykehj og hjemmetjenester i Nordland 99253051
1109 SLETTEVOLL Torolf IT-konsulent Økonomiavdeling 90956373
1654 SOLBAKKEN Trude Miljøterapeut Helsetjenesten,Avdeling for Psykisk helse 97752646
1455 SOLBRAA Gry Kapellan Kirkekontoret  
1440/1000 SOLEM Anne Catrine Sekretær Tjenestekontoret og Service  
1162 SOLEM Bente Økonomisekretær Økonomiavdeling  
1809 SOLVANG Arild-Bjørn Rådgiver regulering Plan- og utvikling  
1011 SOMMER Wibeche Teamleder Bygg og eiendom 46936399
1115 SOMMERSET Tone Molid Rådgiver Cosdoc IT-avdelingen  
  SOMMERSET Vidar Arbeidsleder uteanlegg Folkehelse 95125942
1254 SPARBY Frank Inspektør Kippermoen ungdomsskole 90568870
  STAMNES Kristine Feier Brann og feiing 97092992
1153 STEFFENREM Ellen Kateket Kirkekontoret  
1287 STEIN Rigmor Styrer Drevja barnehage Enhet Barnehager  
1129 STEINMO Ann Kristin Konsulent Service  
1553 STEINSLETT Randi   Omsorgsdistrikt sør  
1181 STENHAUG Vera Avdelingsleder Personalavdeling  
1355 STENVIK Rita Styrer Olderskog barnehage Enhet Barnehager  
1600 STORMO Ann-Kristin Sekretær Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1280 STRAND Birgitte Sekretær Granmoen skole  
1124 STRAND Håkon Rådgiver IT Personalavdeling  
  STRAUM Tore Rørlegger Teknisk drift 92610798
1885 STRØM Per Inge Avdelingsleder vann Teknisk drift 91335846
1449 STUVLAND Bente Avd.leder støttekontakt avlast  Miljøterapitjenesten (MTT)  
1412 SVARTVASSMO Marie Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1830 SVENDSEN Brynjulf Brun Bygg og eiendomssjef Bygg og eiendom 95943390
1650 SVENDSEN Mona Elstad Sekretær Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90279313
1159 SÆTHER Inger Staurem Sekretær Kirkekontoret  
75110112 SØFTING Gunn Helen Bygdebokforfatter Bygdebokkontor 91915333
1238 SØLBERG Eva Marie SFO-Leder Olderskog skole  
1602 SØRDAL Anne Kristine Ergoterapaut Helsetjenesten, fysio- og ergoterapi  
1550 SØRDAL Sigrid Sekretær Omsorgsdistrikt Sør  
1646/1620 SØRGÅRD Anita Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
1203 SØRGÅRD Hege Jørgensen koordinator/Konsulent Tjenestekontoret  
  SØRLI Ann Helen Almås   Barne- og ungdomstjenesten 46899814
1726 SØTTAR Kenneth Kulturhusleder Kultursenteret 90191537
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
T
1122 TANGEN Hege Prosjektleder Rådmannens fagstab  
1422 TANGEN Merete Hunnålvatn Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
1448 TANGSTAD Nina Barnevernskurator    
1607 TEMPELHAUG Eirik Fysioterapeut Helsetjenesten, Fysio- Ergoterapitjenesten  
1622 THORVALDSEN Lillian Ledende helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
  THRANA Ann-Kristin Prosjektleder - De Utrolige Årene Barne- og ungdomstjenesten 48994172
1720 THRANA Marit Rektor - Vefsn kulturskole Kultursenteret 99734539
1823 TURMO Petter Ingeniør Plan- og Utvikling  
1431 TØMMERVIK Ole-Marius Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
U
1142 URHEIM Ronny Tillitsvalgt Fagforbundet 48193150
  UTNES Steinar Formann Teknisk Drift 92247336
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
V
1725 VALLA Randi Elise   Kultursenteret 95176792
1620 VALÅMO Hanne Maren Helsesykepleier Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 99285320 
1164 VARNVATN Larissa Rådgiver skatt Kemneren i Helgelandsregionen  
1434 VATNAN Charlotte Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1644 VATSHAUG Håvard Uteanlegg Folkehelse 99516192
1435 VINJE Lise Konsulent Tjenestekontoret  
1806 VÅRHUS Lovise Prosjektleder vanndirektiv Plan- og utvikling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
W
           
1728 WIIK Lars Maskinist Kultursenteret  
1856 WIIK Tove Pettersen Trafikkbetjent Brann og feiing 90838808
1725 WIKA Franziska   Kultursenteret  
1725 WIKA Trond Gruppeleder musikere Kultursenteret  
1173 WULVIK Kari Sekretær Økonomiavdeling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Ø
1882 ØFELDT Oddleif Prosjektleder Teknisk drift 95018814
1887 ØKSENDAL Lene Ingeniør Teknisk drift 97171311
1990 ØXNING Adina Yefet Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psyksisk helse 41472376
1653 ØYEN May Britt Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 95830577
  ØYGÅRD Caroline Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse 414 78 377
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Å
1746 AANES Lill Karin Leder TERMIK  
1130 AAS Janne Arkivar Service  
4296 AASLAND Ingunn Bibliotekar Kultursenteret