Søke i telefonlista

Det gjør du ved å holde ctrl-tasten nede og taste F.

Oversikt ansatte med telefonnummer

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
A
47 51 70 17 ABELSEN Elisabeth Ambulerende miljøterapeutisk team Miljøterapitjenesten  
91 12 24 75 ABELSEN Kristina Fysioterapeut, Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten  
955 50 837 ABELSEN Marit Mjaavatn Fagveileder flerspråklig opplæring Pedagogisk støttetjeneste  
990 37 699 ALBRIGTSEN Susanne Styrer Drevja barnehage Enhet barnehager  
476 43 893 AMUNDSEN Hege Kontroller Mosjøen og omegn Næringsselskap KF  
994 67 490 ANDREASSEN Bjørnar Prosjekt Studiesenteret RKK  
482 51 856 ANGERMO Lisbeth Avdelingsleder renhold Bygg og Eiendom  
977 01 838 ANTONSEN Jostein Spec. konsulent innkjøp Økonomiavdeling  
909 37 421 ANTONSEN Katrina Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
917 05 102 ANTONSEN Synnøve Jordmor Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
910 00 654 APPFJELL Brita Mari Vikarierende avdelingsleder Harton Furøs gate 12/Nermovegen 6 Miljøterapitjenesten  
901 38 541 ARNSEN Iren Inspektør Kulstad skole  
991 22 903 AUFLES Sissel Nilsskog Rektor/Enhetsleder Granmoen skole  
904 72 150 AUNE Solveig Kreftsykepleier Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen  
476 46 901 AUNE Tommy Inspektør Vefsn voksenopplæring  
905 93 672 AVDEM Morten Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
B
958 832 25 BAKKE Sissel Enhetsleder PPT  
920 77 399 BAKKAN Bent Næringskonsulent Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
480 58 236 BEIERMANN Monica Ergoterapeut Helsetjenesten,  Rehabiliteringstjenesten  
947 85 231 BENJAMINSEN Kjersti Enhetsleder Miljøterapitjenesten (MTT)  
902 24 975 BERENTZEN Arild Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken Enhet for hjemmetjenester  
480 39 637 BERG Siv Johanne Grøtheim Koordinator Tjenestekontoret  
905 34 921 BERG Siv Johanne Grøtheim Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
954 18 467 BERGSNEV Laila Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
954 71 157 BJERKESETH Bård Miljøterapeut omsorgsbolig Andås Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
414 72 375 BJØRGAN Gry Miljøterapeut og saksbehandler Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
992 85 242 BJØRHUSDAL Hege Fagleder barnevern Barne- og ungdomstjenesten  
957 32 623 BJØRHUSDAL Ragnhild Konsulent  Fellestjenester  
976 28 640 BJØRKMO Benedicte Kapellan Kirkekontoret  
904 77 459 BJØRNÅ Thomas Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF  
408 46 889 BOGFJELLMO Elisabeth Enhetsleder Enhet for hjemmetjenester  
75101000 BONSAKSEN Eva Konsulent Fellestjenester  
977 57 099 BRANDTH Markus Leder Topic Ungdomsklubb Barne- og ungdomstjenesten  
410 47 077 BRAUTEN Frank Vaktmester Bygg og eiendom  
906 39 774 BREIMO Mia Miljøterapeut Helsetjenesten, Psykisk helse  
75101620 BREIREM Hanne Sekretær Helsesasjon og skolehelsetjeneste  
992 85 214 BRUBAKK Nils Kristian Fagsykepleier Tjenestekontoret  
481 85 483 BUKTEN Trine Rektor/enhetsleder Kippermoen ungdomsskole  
902 06 365​ BØASETER Ann-Hege Avdelingsleder Heggvegen 43-47 Miljøterapitjenesten (MTT)  
481 22 585 BÅTSTRAND Jan Erik Ingeniør Teknisk drift  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
C
  CVIJANOVIC Saska   Kultursenteret  
481 17 767 CHRISTOFFERSEN Ove Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
D
915 96 253 Dagsvik Hans Leo Avd.leder Skjervengan bo- og servicesenter Enhet hjemmetjenester  
479 03 560 DAHLE Michael Bjørsvik Leder rehabiliteringstjenesten Helsetjenesten  
902 74 217 DALE Anniken Styrer Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager  
958 70 213 DEWAR Linn Tove Dybvik Miljøterapeut avdeling for psykisk helse Helsetjenesten  
902 04 963 DOEVEN Hubertina Enhetsleder plan og utvikling Plan og utvikling  
469 16 449 DORP Ronny Rådgiver lønn HR-avdelingen  
75101585 DREVLAND Tanja Avdelingsleder Enhet for sykehjemstjenester  
99 59 35 39 DREVVATNE Jostein Inspektør Granmoen skole  
481 71 618 DUESUND Kristin Remhaug Diakon Kirkekontoret  
469 37 845 DYBVIK Wenche Konsulent flyktningetjenesten NAV kommune  
902 35 631 Dyrhaug Veronica Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten Nord Enhet for hjemmetjenester  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
E
992 85 359 EGGEN Marita Konsulent Tjenestekontoret  
948 81 446 EMILSEN Ann Kristin Konsulent Fellestjenester  
986 30 734 EINMO Ragni Musiker Kultursenteret  
905 44 645 EITERJORD Odd Arne Arbeidsleder Qvales Kafe Helsetjenesten, avdeling for Psykisk helse  
480 26 436 ELLINGSEN Elise Klinisk ernæringsfysiolog Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen  
992 85 247 ELSFJORD Even Breines Konsulent Barne- og ungdomstjenesten  
480 78 463 ELSTAD Mariann Feier Brann og feiing  
902 32 976 ENGDAL Lena Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sør Enhet for hjemmetjenester  
905 21 571 ERIKSEN Erlend Kommunedirektør Strategisk ledelse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
F
901 37 835 FAGERENG Sissel Sykepleier aktivitetsenteret Helsetjenesten  
910 00 654 FAGERLI Camilla Avdelingsleder Harton Furøs gate 12/ Nermovegen (Permisjon) Miljøterapitjenesten  
913 85 273 FALCH Håvid IT-konsulent Økonomiavdeling  
411 48 488 FINNES Mona Rådgiver Boligkontoret  
995 06 468 FISKUM Minda Marie Sanglærer Kultursenteret  
916 97 794 FISKVIK Arnhild Bibliotekar Kultursenteret  
948 59 760 FJELLHEIM Marius Fagleder HMS og kvalitet HR-avdelingen  
481 48 725 FJELLSETH Gaute Vaktmester Bygg og eiendom  
916 87 815 FJÆRLI Elisabeth fagveil. spesped Olderskog skole  
481 10 509 FJÆRVOLL Stein-Rune Leder  RKK  
468 00 175 FORBERGSKOG Rita Miljøterapeut Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse   
412 11 046 FORSJORD Marianne Rådgiver Økonomiavdelingen  
913 86 909 FORSMO Annika Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
905 37 804 FORSMO Kristin Sekretær Helsetjenesten  
902 18 436 FORSÅ Kirsti Wang Kommunefarmasøyt Helsetjenesten, kvalitetsavdelingen  
976 60 420 FOSSBERG Åse Lærer, visuell kunst Kultursenteret  
404 64 525 FRIIS Wenke Rådgiver Økonomiavdeling  
481 12 725 FÆRØ Frank IT-leder Økonomiavdeling  
994 08 108 FÅKVAM Harald SLT koordinator Rådmannens fagstab  
916 04 792 FÅKVAM Trine Kommunalsjef oppvekst og kultur Strategisk ledelse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
G
949 73 982 GABRIELSEN Lotte Feier Brann og feiing  
924 43 654 GAMMELLI Asle Økonomisjef Økonomiavdeling  
976 60 438 GARNES John Peter Prosjektkoordinator Rådmannens fagstab  
75101210 GRANHAUG Hilde Sekretær Kulstad skole  
415 10 573 GRANMO Ida Marie Rådgiver Studiesenteret RKK  
941 71 904 GRANÅS Renate Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
911 70 784 GRANÅS Trine Arnhild Avdelingsleder Parkstuo Enhet for sykehjemstjenester  
476 55 497 GRIMSTAD Synnøve Fysioterapeut Enhet for sykehjemstjenester  
480 87 231 GRØNBECH Jonas Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
H
480 54 257 HAGEN Eli Beate Mørk Spesialrådgiver Kippermoen ungdomsskole  
997 91 758 HAGFORS Eskil Avdelingsleder flyktningetjenesten NAV kommune  
979 67 299 HAMMER Harald Hoel Driftssjef Teknisk drift  
915 60 156 HAMMER Jofrid Avdelingsleder Øyfjell Enhet for sykehjemstjenester  
91576220 HANSEN Bente Revisor Revisjon Midt-Norge  
992 85 245 HANSEN Elisabeth Wulff Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten  
950 15 429 HANSEN Rigmor Avdelingsleder aktivitetshuset Miljøterapitjenesten  
996 48 699 HANSEN Tom Roger Gartner Teknisk drift  
990 14 949 HANSSEN Monica SFO-leder Mosjøen skole  
952 31 719 HANSSON Pål Gunnar Bilansvarlig Økonomiavdelingen  
957 51 844 HATTEN Marit Arkivar Fellestjenester  
48151846 HAUAN Rune Formann Teknisk drift  
995 41 026 HEGDAL Ernst Johan Kirkeverge Kirkekontoret  
75101380 HEGGNES Olaug Sekretær Vefsn voksenopplæring  
950 56 957 HEILEMANN Nicolai Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
958 41 855 HELFJELL Bjørnar IKT-ansvarlig Granmoen skole  
993 98 328 HELSKOG Bjørn Magne Internkontrollansvarlig  Bygg og eiendom  
480 43 758 HENRIKSEN Lotte Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
476 29 739 HENRIKSEN Marte Grøftrem Rådgiver landbruk Plan- og utvikling  
906 17 861 HINES Frode Formann Teknisk drift  
908 53 490 HJERPÅS Hogne Leder  Helgeland friluftsråd  
90171017 HOFF Kjetil Avdelingsleder idrett Enhet Folkehelse  
941 36 100 HOLAND Tor-Åge Enhetsleder/Brannsjef Brann og feiing  
404 48 771 HURTHI Kristin Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling Strategisk ledelse  
959 00 467 HØGSETH Eirik Søfting Feier Brann og feiing  
901 97 367 HØYNES Espen Hukommelseskoordinator Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
I
990 37 725 INGEBRIGTSEN Karin Konstituert kommunelasjef helse og omsorg Strategisk ledelse  
924 85 601 ISAKSEN Espen Direktør  Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
901 78 767 IVERSEN Stian Kristoffer Rådgiver Plan og utvikling  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
J
913 16 397 JENSEN Camilla Nanditha F. Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
941 59 195 JENSEN Fred Helge Avdelingsleder natt Enhet for sykehjemstjenester  
905 06 215 JENSEN Kjell Arne   Mosjøen havn KF  
480 55 493 JENSEN Kjersti Ergoterapeut Helsetjenesten, rehabiliteringstjenesten  
555 53 333 JOAKIMSEN Audhild Lunde Leder Nav Mosjøen  
908 66 707  JOHANSEN Lars Kjønnås Fagleder bygg  Bygg og eiendom  
481 16 437 JOHANSEN May Elin Miljøterapeut Kippermoen ungdomsskole  
957 88 245 JOHNSEN Cato Enhetsleder Bygg og eiendom  
950 15 429 JOHNSEN Christine Miljøterapeut Aktivitetshuset Miljøterapitjenesten  
905 99 158 JOHNSEN Maiken Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse  
957 52 367 JOHNSEN Tommy Avdelingsleder Brann og feiing  
481 12 658 JOHNSEN Vigdis Rådgiver Kippermoen ungdomsskole  
905 98 049 JOHNSON Synnøve Viksand Enhetsleder, kultursenteret Kultursenteret  
948 63 317 JULIUSSEN Aud Rådgiver HR-avdeling  
480 66 874 JØRGENSEN Anniken Ergoterapeut Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten  
751016 00 JØRGENSEN Ann-Mari Assistent Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten  
404 05 547 JØRGENSEN Fredrik Wang Kommunepsykolog Helsetjenesten avdeling for psykisk helse  
908 78 610 JØRGENSEN Hanne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
992 85 314 JØRGENSEN Kristin Engen Sykepleier Helsestasjon og skolehelsetjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
K
906 39 276 KARLSEN Kenneth Andre Rådgiver byggesak Plan og utvikling  
480 53 791 KARLSEN Marita Fysioterapeut Helsetjenesten rehabiliteringstjenesten  
959 11 609 KARLSEN Olav Prosjektleder Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
915 82 432  KARSTENSEN Tom Inge Vaktmester Bygg og Eiendom  
469 53 976 KJEMSÅS Stine Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
75 17 36 99 KLEPP Solfrid Miljøterapeut Helgeland krisesenter  
902 82 099 KLAUSSEN Torbjørn Ambulerende miljøterapeutisk team Miljøterapitjenesten  
950 38 006 KLEIVHAUG Heidi Avdelingsleder renhold Bygg og eiendom  
412 08 656 KRANE Stian Avdelingsingeniør Bygg og eiendom  
996 35 388 KROGH Karl Børre Rektor Mosjøen skole  
951 84 591 KROGTOFT Lars Erik Myrholt Rådgiver plan Plan og utvikling  
926 51 105 KROKÅ Susanne Avdelingsleder hjemmetjenesten nord (Permisjon) Enhet for hjemmetjenester  
454 99 603 KRUTÅ Rune Ordfører Ordførerkontoret  
908 84 833 KUMMERNES Ann Kristin Prosjektmedarbeider ungdom Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse  
958 82 304 KUMMERNES Konrad Fagleder rus, Psykisk helse Helsetjenesten, avdeling for psykisk helse  
908 79 302 KVITVÆR Marte Kristine Barnevernspedagog Barne- og ungdomsstjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
L
909 38 738  LAMO Per Arne Vaktmester Bygg og eiendom  
995 60 297 LAREM Kyrre Verkstedet Teknisk Drift  
905 47 085 LARSEN Eskil Spec. konsulent innkjøp Økonomiavdeling  
902 68 741 LARSSEN Sara Emilie Ronesen Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
900 36 247 LARSSEN Sture Avdelingsleder Brann og feiing  
992 85 355 LAUMANN Anne-Lise Konsulent Tjenestekontoret  
901 84 780 LAUVÅS Nora Hjorthen Rådgiver plan Plan og utvikling  
481 52 096  LEIKNES Kent Steinar Vaktmester Bygg og Eiendom  
950 07 011 LEITE Lena Fagkonsulent Barne- og Ungdomstjenesten  
951 09 668  LIAN Rune Vaktmester Bygg og eiendom  
480 45 868 LIBORIO Cintia Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
992 85 317 LILAND Cecilie Mo Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
992 85 296  LINAKER Marthe Lundestad Fagleder Barne- og Ungdomstjenesten  
472 37 376 LIND Christian Rektor/Enhetsleder Olderskog skole  
414 99 094 LUKTVASSLI Elin Arkivar  Fellestjenester  
902 91 824 LUKTVASSLIMO Lene Spesialkonsulent Økonomiavdelingen  
994 18 975 LUKTVASSLIMO Marit Fysioterapeut Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten  
901 98 383 LUND Hege Tangen Konsulent    
92839938 LUND Snorre Næringskonsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF  
902 79 313 LUNDESTAD Anders Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
917 02 852 LUNDESTAD Brit Karin Sekretær Kultursenteret  
916 98 921 LUNDESTAD Kari Anne Inspektør Olderskog skole  
911 67 399 LYNGHAUG Jill Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 Miljøterapitjenesten (MTT)  
905 69 638 LYNGHAUG Mette Koordinator for brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 og for støttekontakt, avlasning og omsorgstønad (SAO
 
Enhet for hjemmetjenester  
941 59 277 LYSFJORD Odd Erling Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
M
901 87 698 MALA Susan  Veileder flyktningetjenesten NAV kommune  
959 97 594 MARKEN Anne-Marit Almås Enhetsleder Enhet Folkehelse  
48158173 MARKEN Bjørn Einar Rørlegger Teknisk drift  
476 49 108 MARKUSSEN Cathrine Rektor Vefsn voksenopplæring  
992 85 213 MATHISEN Therese Konsulent Tjenestekontoret  
975 30 981 MEISFJORD Mai-Kirsti Rådgiver Fellestjenester  
994 96 328 MEÅS Beate Styrer Skjervengan barnehage Enhet Barnehager  
909 74 760 MIKALSEN Ingvald IT-konsulent Økonomiavdeling  
97416613 MIKALSEN Jim Roger   Brann og feiing  
900 19 249 MIKALSEN Øivind Kantor (Permisjon) Kirkekontoret  
958 32 798 MIKALSEN Martha E. Kantor Kirkekontoret  
916 10 983 MOASTUEN Arnulf Miljøarbeider flyktningetjenesten NAV kommune  
482 74 423 MOE Anita Gjerde Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
909 56 163 MOKKELBOST Gunn Tove Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata Miljøterapitjenesten (MTT)  
412 21 439 MOLDEN Beate Leder  boligkontoret Bygg og eiendom  
976 80 204 MOLDREM Eirik Rådgiver boligkontoret Bygg og eiendom  
976 85 049 MOSHEIM-LYSFJORD Kine Varaordfører Ordførerkontoret  
941 76 941 MOSÅS-SOLHEIM Elin Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen Miljøterapitjenesten  
99285253 MÆHRE Arnhild Fagleder - Skolestua  Kippermoen ungdomsskole  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
N
957 74 492 NESJE Synnøve Arkivar Fellestjenester  
947 92 191 NESTVOLD Anita Aune Rådgiver oppvekst Fagstab  
992 85 357 NICOLAISEN Kristin Konsulent Tjenestekontoret  
90018219 NIKOLAISEN Brith Johanne Gruppeleder musikere Kultursenteret  
 476 68 536 NIKOLAISEN Mads Assisterende rektor Kippermoen ungdomsskole  
481 66 189 NILSSKOG Petter Meldal Fagleder Plan- og utvikling  
482 78 385 NORDAHL Janne Kjøkkensjef Vefsn storkjøkken  
1230 NORDGAARD Kirsti Sekretær Olderskog skole  
901 72 261 NORDHØY Tor Gunnar Rektor/Enhetsleder Kulstad skole 99029719
958 14 957 NORDLI Kenneth Fagveil. spes.ped/ rådgiver Granmoen skole  
948 67 133 NORDÅS Anita Fagleder HR-avdelingen  
482 67 196 NORDÅS Stephan Konsulent Fellestjenester  
902 45 691 NYGARD Gunnhild Fagleder, kart og oppmåling Plan- og utvikling  
911 21 534 NYGAARD Oline Augusta Pisani Saksbehandler kart- og oppmåling Plan- og utvikling  
948 70 301 NYLAND Hanne Grostad Avdelingsleder Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
974 80 641 NYLAND Julianne Lynghaug Kontaktperson Barne- og ungdomstjenesten  
974 80 641 NYSTAD Inger Lise Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
O
99029788 OLSEN Arnfinn Inspektør Mosjøen skole  
991 01 807 OLSEN Edd Rune Driftsingeniør boliger  Bygg og eiendom  
481 82 360 OLSEN Julie Camilla Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
992 26 859 OLSEN Sonja Edith Skarsbø Leder  Helgeland krisesenter  
480 66 874 OLSRUD Jannicke Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
480 55 843 OSVOLL Gøril Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
482 64 736 OTERVIK Hans Gunnar Fagleder landbruk Plan- og utvikling  
915 82 049 OTTING Mona Sekretær Kirkekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
P
913 58 315 Paulsen Kristina Solhaug Avdelingsleder korttidsavdelingen Helsetjenesten  
1250 PAULSSEN Kirsten Sekretær Kippermoen Ungdomsskole  
992 85 360 PEDERSEN Kristin Konsulent Tjenestekontoret  
908 49 141 PEDERSEN Ronny Avdelingsingenør byggesak Plan- og utvikling  
948 26 588 PETTERSEN Mona Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum Enhet for hjemmetjenester  
908 38 808 PETTERSEN Tove Trafikkbetjent Brann og feiing  
414 48 111 PETTERSEN Veronica Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen og Tjenestekontoret  
481 97 057  PETTERSEN Viggo Vaktmester Bygg- og Eiendom  
481 00 947 PLÜNNECKE Tom S. B. Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
R
415 26 815 REINFJELL Lill Inger Enhetsleder Helsetjenesten  
922 48 984 REINFJELL Sissel HR-sjef HR-avdelingen  
993 76 236  REMMAN Ståle Vaktmester Bygg- og Eiendom  
934 93 812 REMMEN Ida Mathisen Avdelingsleder park Teknisk drift  
948 36 454 REMMEN Maria Prosjektleder Teknisk drift  
994 90 477 REMMEN Maren D. Rådgiver lønn HR-avdelingen  
482 16 774 ROLFSEN Bitten leder fellestjenester HR-avdeling  
902 71 265  ROSSVIK Lars Martin Sviggum Fysioterapeut Rehabiliteringstjenesten  
928 84 877 ROSVOLD Hilde Thorstensen Avdelingsleder Fredlundskogen Enhet for sykehjemstjenester  
917 00 576 RYNNING Hanne Jordmor Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
902 24 995 RØNNING Tina Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken Enhet for hjemmetjenester  
900 75 713 RØRVIK Harald Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet  
901 62 764 RUUD Bente SFO-Leder Kulstad skole  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
S
482 43 954  SALOMONSEN Helge Feierformann Brann og feiing  
95288764 SANDVIK Mona Grøtte Styrer Kulstad barnehage Enhet barnehager  
957 86 780 SELNES Heidi Sekretær Granmoen skole  
916 33 726 SJELMO Bodil Trosopplærer Kirkekontoret  
95109655 SJELMO Odd Fagleder basseng Enhet Folkehelse  
412 11 085 SJURSEN Kari Sokneprest Dolstad Kirkekontoret  
916 82 985 SKAR Helge Datakoordinator oppvekst Olderskog skole  
1550 SKAR Trine Nordmo Sekretær Enhet for sykehjemstjenester  
402 34 280 SKARET Kirsti Ånes Enhetsleder Enhet for barnehager  
908 76 545 SKOG Morten Driftsingeniør formålsbygg  Bygg og eiendom  
906 28 819 SKOGMO Alf Avdelingsingeniør Plan- og utvikling  
913 83 372 SKOGSÅS Kristin Helsesykepleier Helsestasjon-  og skolehelsetjenesten  
951 84 591 SKORPEN Knut Arealplanlegger Plan- og utvikling  
913 82 173 SLETTBAKK Tove Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
992 53 051 SLETTEVOLL Eva Alice USHT Helsetjenesten, Kvalitetsavdelingen  
909 56 373 SLETTEVOLL Torolf Konsulent Rådmannens fagstab  
455 14 390 SLYDAHL Marlene Mari Frivillig- og Folkehelsekoordinator Folkehelse  
977 52 646 SOLBAKKEN Trude Miljøterapeut Avdeling for Psykisk helse  
938 25 188 SOLBRAA Gry Kapellan Kirkekontoret  
913 50 088 SOLEM Anne Catrine Sekretær Tjenestekontoret/Fellestjenester  
476 77 438 SOLEM Bente Økonomisekretær Økonomiavdeling  
992 85 355 SOLEM Tina Vannebo Konsulent Tjenestekontoret  
992 85 316 SOLHAUG Inger Lise Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
481 83 188 SOLVANG Arild-Bjørn Rådgiver landbruk Plan- og utvikling  
993 78 175 SOLVANG Ivar Andrè Inspektør, kulturskolen Kultursenteret  
901 57 513 SOLVANG Maiken S. Ergoterapeut Rehabiliteringstjenesten  
909 56 757 SOMMERSET Tone Molid Avdelingsleder byparken seniorsenter Helsetjenesten  
97092992 STAMNES Kristine Feier Brann og feiing  
915 82 407 STAUREM Inger Konsulent Kirkekontoret  
957 88 253 STEFFENREM Ellen Menighetspedagog Kirkekontoret  
951 56 871 STEFFENREM Lene Avdelingsleder Miljøtunet Enhet sykehjemstjenester  
450 49 121 STENVIK Rita Styrer Olderskog barnehage Enhet Barnehager  
907 68 974 STOKMO Lisett Ronesen Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
926 20 791 STORESUND Kent Inge Vaktmester Bygg- og Eiendom  
970 91 274 STRAND Håkon Rådgiver IT Økonomiavdeling  
926 10 798 STRAUM Tore Rørlegger Teknisk drift  
482 16 483 STRYKEN Sondre Rådgiver Teknisk drift  
913 35 846 STRØM Per Inge Avdelingsleder vann Teknisk drift  
995 74 163 STRØM Tom Roger Avdelingsleder Vefsn legesenter  
481 53 162 SVARTVASSMO Marie Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
959 43 390 SVENDSEN Brynjulf Brun Prosjektkoordinator Rådmannens fagstab  
  SØLBERG Eva Marie SFO-Leder Olderskog skole  
75 10 15 50 SØRDAL Sigrid Frivillighetskoordinator Enhet for sykehjemstjenester  
913 79 816 SØRGÅRD Anita Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
468 99 814 SØRLI Ann Helen Almås   Barne- og ungdomstjenesten  
957 80 635 SØRVIG Stine Mari  Avdelingsleder Villavegen Miljøterapitjenesten (MTT)  
901 91 537 SØTTAR Kenneth Kino- og kulturhusleder Kultursenteret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
T
917 85 157 TANGEN Merete Hunnålvatn Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
479 09 653 TEMPELHAUG Eirik Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
  THORVALDSEN Lillian  Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
913 70 114  TOKLE Torger Vaktmester Bygg- og Eiendom  
915 44 456 TVERÅ Sigurd Rektor kulturskolen Kultursenteret  
482 72 044 TURMO Petter Rådgiver Plan- og Utvikling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
U
997 91 712 URHEIM Ronny Tillitsvalgt Fagforbundet  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
V
95176792 VALLA Randi Elise   Kultursenteret  
911 13 526 VALSTAD Malin J. Miljøterapeut Avdeling for psykisk helse  
976 09 728  VALÅMO Hanne Maren Ledende helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
90775956 VATNAN Charlotte Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
915 23 776 VATNAN Line Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
99 51 61 92 VATSHAUG Håvard Uteanlegg Enhet Folkehelse  
91 36 30 51 VEDING Charlotte   Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
90 87 93 02 VIK Bente Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
916 31 471 VIK Mona Formannskapssekretær Fellestjenester  
91 87 86 92  VIKDAL Frank Vaktmester Bygg- og Eiendom  
913 82 457 VIKAUNE Maren Vaag Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
992 85 358 VINJE Lise Konsulent Tjenestekontoret  
958 55 251  VÅG Aksel Vaktmester Bygg- og Eiendom  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
W
948 66 096  WIE Jostein Vaktmester Bygg- og Eiendom  
1728 WIIK Lars Maskinist Kultursenteret  
908 79 302 VIK Bente Fagkonsulent  Barne- og ungdomstjenesten  
1725 WIKA Franziska   Kultursenteret  
1725 WIKA Trond Gruppeleder musikere Kultursenteret  
958 03 781 WINTHER Karoline Demenskoordinator Enhet for sykehjemstjenester  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Ø
950 18 814 ØFELDT Oddleif Prosjektleder Teknisk drift  
992 85 318 ØKSENDAL Christine Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
414 72 376 ØXNING Adina Yefet Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psyksisk helse  
958 62 943 ØYGÅRD Caroline Miljøterapeut Granmoen skole  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Å
905 35 828 AANES Frank Brannkonstabel Brann- og feiing  
905 99 158 AANES Hanne Erfaringskonsulent Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse  
941 68 348 AANES Lill Karin Leder TERMIK  
917 00 723 AASLAND Ingunn Bibliotekar Kultursenteret  
Kontaktinformasjon ansatte