Ajour pr. 04.05.21

Foran firesifret telefonnummer må du slå 7510 hvis du ringer utenfra.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
A
1283 ABELSEN Espen Inspektør Granmoen skole 47754223
91122475 ABELSEN Kristina Fysioterapeut, Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten  
1881 AMUNDSEN Christer Prosjektleder Teknisk drift 98669988
75111303 AMUNDSEN Hege Konsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 47643893
99285360 ANDERSEN Tanja Konsulent Tjenestekontoret  
1187 ANDREASSEN Bjørnar Prosjekt Studiesenteret RKK 99467490
46953976 ANTONSEN Katrina Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
1626 ANTONSEN Synnøve Jordmor Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
1205 ARNSEN Iren Rådgiver oppvekst Rådmannens fagstab  
1239 AUFLES Mona Elisabeth fagveil. spesped Olderskog skole  
1202 AUFLES Sissel Nilsskog Enhetsleder Enhet Barnehager 99122903
1578 AUNE Solveig Kreftsykepleier Enhet for sykehjemstjenester 90472150
1383 AUNE Tommy Inspektør Vefsn voksenopplæring  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
B
  BAKKAN Bent Næringskonsulent Mosjøen og omegn næringsselskap KF 92077399
1306 BECH Ann-Monica Fagveileder minoritetsspråk Mosjøen skole  
1602 BEIERMANN Monica Ergoterapeut Helsetjenesten,  Rehabiliteringstjenesten  
1445 BENJAMINSEN Kjersti Enhetsleder Miljøterapitjenesten (MTT) 95789823
91596253 BERENTZEN Arild Avdelingsleder Skjervengan bo & servicesenter Enhet for hjemmetjenester  
1028 BERG Rachel Kommunalsjef helse og omsorg Strategisk ledelse  
1438 BERG Siv Johanne Grøtheim Koordinator Tjenestekontoret  
1615 BERG Siv Johanne Grøtheim Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
95945676 BERGSNEV Silje   Studiesenteret RKK  
1805 BJERKNESLI Anne Rådgiver byggesak Plan og utvikling  
1791 BJØRGAN Gry Miljøterapeut og saksbehandler Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 41472375
41693772 BJØRHUSDAL Hege Fagleder barnevern Barne- og ungdomstjenesten  
1167 BJØRHUSDAL Ragnhild Konsulent Avdeling Service  
1892 BJØRKÅS Torun Avdelingsleder Park Teknisk drift  
1466 BJØRNLI Ingrid Avdelingsleder hjemmetjenesten nord Enhet for hjemmetjenester  
75111307 BJØRNÅ Thomas Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 90477459
1515 BOGFJELLMO Elisabeth Enhetsleder Enhet for hjemmetjenester 40846889
1000 BONSAKSEN Eva Konsulent Service  
97757099 BRANDTH Markus Leder Topic Ungdomsklubb Barne- og ungdomstjenesten  
1286 BRATBAKK Elin Spesialpedagog Granmoen skole  
41047077 BRAUTEN Frank Vaktmester Bygg og eiendom  
91785157 BREIMO Mia Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1620 BREIREM Hanne Sekretær Helsesasjon og skolehelsetjeneste  
1212 BUKTEN Trine Rektor Kulstad skole  
1648 BØASETER Ann-Hege Avdelingsleder Heggvegen 43-47 Miljøterapitjenesten (MTT) 45276841
1890 BÅTSTRAND Jan Erik Ingeniør Teknisk drift 48122585
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
C
1725 CVIJANOVIC Saska   Kultursenteret  
1254 CHRISTOFFERSEN Ove Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
D
1285 DAHLMO Siw SFO-Leder Granmoen skole 95208075
1335 DALE Anniken Styrer Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager  
1606 DAHLE Michael Bjørsvik Leder Helsetjenesten,  Rehabiliteringstjenesten 47903560
95418467 DISCHINGTON Laila Bergsnev Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
1795 DEWAR Linn Tove Dybvik Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 95870213
1811 DOEVEN Hubertina Fagleder plan og byggesak Plan og utvikling  
1182 DORP Ronny Rådgiver lønn HR-avdelingen  
1585 DREVLAND Tanja Avdelingsleder Enhet for sykehjemstjenester 48248406
918 08 370 DREVVATNE Birgitte Larem Veileder, flyktningetjensten NAV kommune  
1282 DREVVATNE Jostein Rektor Granmoen skole  
1157 DUESUND Kristin Remhaug Diakon Kirkekontoret  
46937845 DYBVIK Wenche Konsulent flyktningetjenesten NAV kommune  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
E
1442 EGGEN Marita Konsulent Tjenestekontoret  
1725 EINMO Ragni Musiker Kultursenteret 98630734
90544645 EITERJORD Odd Arne Arbeidsleder Qvales Kafe Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
99285247 ELSFJORD Even Breines Merkantil Barne- og Ungdomstjenesten  
1561 ENGDAL Lena Avdelingsleder, Enhet for hjemmetjenester Enhet for hjemmetjenester  
1168 ENGE Ewa Rosting Innkjøpsleder Økonomiavdeling 90842490
1030 ERIKSEN Erlend Rådmann Strategisk ledelse 90521571
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
F
90181311 FAGERBAKK Øystein Olderli Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
90137835 FAGERENG Sissel Sykepleier aktivitetsenteret Omsorgsdistrikt nord  
1717 FAGERLAND Berit Biblioteksjef Kultursenteret  
91385273 FALCH Håvid IT-konsulent Økonomiavdeling  
  FINNES Mona Revisor Revisjon Midt-Norge  
1160 FINSÅS Joakim Innkjøpsrådgiver Økonomiavdeling 93249509
99506468 FISKUM Minda Marie Sanglærer Kultursenteret  
1718 FISKVIK Arnhild Bibliotekar Kultursenteret  
1185 FJELLHEIM Marius Fagleder HMS og kvalitet HR-avdelingen 48146261
1495 FJELLSETH Gaute Vaktmester, Parken- Bo og Servicesenter Bygg og eiendom 48148725
1232 FJÆRLI Elisabeth Enhetsleder/rektor Olderskog skole  
1165 FJÆRVOLL Irene Økonomisekretær Økonomiavdeling  
1186 FJÆRVOLL Stein-Rune Leder  RKK 48110509
1652 FORBERGSKOG Rita Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse   
1446 FORSJORD Marianne Rådgiver Økonomiavdelingen 41211046
1500 FORSMO Kristin Sekretær Enhet for hjemmetjenester  
41766867 FORSMO Kristin Sekretær Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1725 FOSBY Toril   Kultursenteret 48109961
  FOSSBERG Åse Lærer, visuell kunst Kultursenteret 97660420
1166 FRIIS Wenke Rådgiver Økonomiavdeling  
1110 FÆRØ Frank IT-leder Økonomiavdeling 48112725
99408108 FÅKVAM Harald SLT koordinator Rådmannens fagstab  
1029 FÅKVAM Trine Kommunalsjef oppvekst og kultur Strategisk ledelse 91604792
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
G
91395725 GABRIELSEN Lotte Feier Brann og feiing  
1161 GAMMELLI Asle Økonomisjef Økonomiavdeling 92443654
1800 GARNES John Peter Enhetsleder Plan- og utvikling 97660438
1210 GRANHAUG Hilde Sekretær Kulstad skole  
41510573 GRANMO Ida Marie Rådgiver Studiesenteret RKK  
1838 GRANMO Lisbeth Teamleder renhold Bygg og eiendom 48251856
94171904 GRANÅS Renate Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1524 GRANÅS Trine Arnhild Avdelingsleder Parkstuo Enhet for sykehjemstjenester 99037665
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
H
1256 HAGEN Eli Beate Mørk Spesialrådgiver Kippermoen ungdomsskole  
  HAGFORS Eskil Avdelingsleder flyktningetjenesten NAV kommune 99791758
1840 HALS Tore Verksmester Teknisk drift 95849414
1880 HAMMER Harald Hoel Driftssjef Teknisk drift 97967299
1274 HAMMER Inger Lise Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 992 85 316
  HANSEN Bente Revisor Revisjon Midt-Norge 91576220
  HANSEN Elisabeth Wulff Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten 91375513
1384 HANSEN Rigmor Avdelingsleder Aktivitetshuset Miljøterapitjenesten  99230312
  HANSEN Tom Roger Gartner Teknisk drift 99648699
1312 HANSSEN Monica SFO-leder Mosjøen skole 99014949
1125 HATTEN Marit Arkivar Avdeling Service  
  HAUAN Rune Formann Teknisk drift 48151846
1827 HAUGSTAD Vidar Vaktmester, rådhuset Bygg- og Eiendom 94801032
  HEGDAL Ernst Johan Kirkeverge Kirkekontoret 99541026
1380 HEGGNES Olaug Sekretær Vefsn voksenopplæring  
1114 HEILEMANN Nicolai Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
1516 HEGGVOLD Kjerstin BPA-koordinator Enhet for hjemmetjenester 45437223
1293 HELFJELL Bjørnar IT-konsulent Granmoen skole  
1730 HELSKOG Bjørn Magne Byggdrifter/vaktmester
Kippermoen idr.anl/svømmeh
Bygg og eiendom 99398328
1605 HENRIKSEN Lotte Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1815 HENRIKSEN Marte Grøftrem Rådgiver landbruk Plan- og utvikling  
1842 HINES Frode Formann Teknisk drift 90617861
1810 HJERPÅS Hogne Leder  Helgeland friluftsråd 90853490
  HOFF Kjetil Avdelingsleder, idrett Enhet Folkehelse 90171017
1852 HOLAND Tor-Åge Enhetsleder/Brannsjef Brann og feiing 94136100
1010 HUNDÅLA Berit Ordfører Ordførerkontoret 48123789
1027 HURTHI Kristin Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling Strategisk ledelse  
  HØGSETH Eirik Søfting Feier Brann og feiing 95900467
  HAALAND Trude Sanderud Folkehelsekoordinator Folkehelse 40092253
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
I
1163 INGEBRIGTSEN Iris Konsulent Økonomiavdeling  
1556 INGEBRIGTSEN Karin Enhetsleder Enhet for sykehjemstjenester 99037725
75111302 ISAKSEN Espen Direktør  Mosjøen og omegn næringsselskap KF 92485601
1798 IVERSEN Kristian Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90775956
1808 IVERSEN Stian Kristoffer Rådgiver Plan- og utvikling  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
J
1253 JACOBSEN Arne Ørnes Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
1144 JACOBSEN May-Britt Mørk Tillitsvalgt Fagforbundet 97421700
1304 JACOBSEN Elin Paulin Fagveileder Mosjøen skole  
1831 JAKOBSEN Trine Drevland Ingeniør Bygg- og Eiendom 91831979
  JENSEN Camilla Nanditha F. Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 91316397
1782 JENSEN Fred Helge Avdelingsleder Miljøtunet Enhet for sykehjemstjenester  
  JENSEN Kjell Arne   Mosjøen havn KF 90506215
1604 JENSEN Kjersti Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
  JENSEN Ragnhild H. Eide Rådgiver jordbruk (permisjon) Plan- og utvikling  
55553333 JOAKIMSEN Audhild Lunde Leder Nav Mosjøen  
  JOHANSEN Irene F. Spesialpedagog Enhet barnehager 45014520
1257 JOHANSEN May Elin Miljøterapeut Kippermoen ungdomsskole 40213459 
1817 JOHANSEN Wibeke Rådgiver arealplan Plan- og utvikling  
  JOHANSSON Kurt Jessen Adm. dir. Mosjøen havn KF 95866094
1835 JOHNSEN Cato Leder Bygg og eiendom 95788245
  JOHNSEN Ellen Notler Steinmo Spesialpedagog Enhet barnehager 91629269
  JOHNSEN Hege Markås Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken Enhet for hjemmetjenester  
  JOHNSEN Maiken Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90599158
  JOHNSEN Ronald Fagleder hallanlegg  Enhet Folkehelse 92039054
1853 JOHNSEN Tommy Avdelingsleder Brann og feiing 95752367
1275 JOHNSEN Vigdis Rådgiver Kippermoen ungdomsskole  
1713 JOHNSON Synnøve Viksand Enhetsleder, kultursenteret Kultursenteret  
1806 JULIUSSEN Aud Rådgiver HR-avdeling  
1609 JØRGENSEN Ann-Mari Assistent Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1793 JØRGENSEN Fredrik Wang Kommunepsykolog Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse 40405547
  JØRGENSEN Hanne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90878610
  JØRGENSEN Kjersti Spesialpedagog Enhet barnehager  
1900/1620 JØRGENSEN Kristin Engen Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 992 85 315
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
K
1613 KARLSEN Marita Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
  KARLSEN Olav Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 95911609
1509 KISMUL Reidun Sykehjemslege Helsetjenesten  
  KJELDSBERG Hilde Spesialpedagog Enhet barnehager 47091385
1682 KLEPP Solfrid Leder, Harton Furøsgt 12/14 og Nermovegen Miljøterapitjenesten 99648657
1011 KLEIVHAUG Heidi Arbeidsleder for renhold Bygg og eiendom 95038006
1832 KRANE Stian Avdelingsingeniør Bygg og eiendom 41208656
1302 KROGH Karl Børre Rektor Mosjøen skole 99635388
  KROKÅ Susanne Tillitsvalgt Sykepleierforbundet 92651105
  KRUTNES Anne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 41545651
1884 KRUTÅ Marit   Teknisk drift  
1017 KRUTÅ Rune Varaordfører Ordførerkontoret 45499603
1790 KUMMERNES Ann Kristin Prosjektmedarbeider ungdom Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90884833
1796 KUMMERNES Konrad Fagleder rus, Psykisk helse Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 95882304
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
L
  LARSEN Ida M. Prosjektleder Mosjøen og omegn næringsselskap KF 97691964
  LARSSEN Sara Emilie Ronesen Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90268741
1854 LARSSEN Sture Avdelingsleder Brann og feiing 95788255
1203 LAUMANN Anne-Lise Konsulent Tjenestekontoret  
  LEITE Lena Fagkonsulent Barne- og Ungdomstjenesten 95007011
1012 LEKNES Rigmor Jenssen Formannskapssekretær Rådmannens fagstab 48154245
1611 LIBORIO Cintia Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1620 LILAND Cecilie Mo Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste 99285317
1773 LIND Christian Enhetsleder/Rektor Elsfjord oppvekstsenter 47237376
1802 LINDSETH Ruben Rådgiver oppmåling Plan- og utvikling  
1140 LINDSETH Sigrun Mariell Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet  
  LUDVIGSEN Nina Avdelingsleder Helgeland krisesenter Helsetjenesten 95784943
1129 LUKTVASSLI Elin Arkivar Avdeling Service 91574882
75111308 LUKTVASSLI Elin Sekretær

Mosjøen og omegn næringsselskap KF

91574882
  LUKTVASSLIMO Marit Fysioterapeut Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten 99418975
75111306 LUND Snorre Næringskonsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 92839938
1715 LUNDESTAD Brit Karin Sekretær Kultursenteret  
1233 LUNDESTAD Kari Anne Inspektør Olderskog skole  
  LUNDESTAD Renate Prosjektmedarbeider Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90639774
1814 LYNGHAUG Helge Rådgiver Plan- og utvikling  
1670 LYNGHAUG Jill Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 Miljøterapitjenesten (MTT) 91167399
1799 LYSFJORD Odd Erling Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 94159277
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
M
  MALA Susan  Veileder flyktningetjenesten NAV kommune 90187698
  MARKEN Anne-Marit Almås Enhetsleder Enhet Folkehelse 95997594
1842 MARKEN Bjørn Einar Rørlegger Teknisk drift 48158173
1382 MARKUSSEN Cathrine Rektor Vefsn voksenopplæring  
1441 MATHISEN Therese Barneansvarlig koordinator  Tjenestekontoret  
1111 MEISFJORD Mai-Kirsti Rådgiver Avdeling Service 97530981
1340 MEÅS Beate Styrer Skjervengan barnehage Enhet Barnehager  
1112 MIKALSEN Ingvald IT-konsulent Økonomiavdeling 90974760
  MIKALSEN Jim Roger   Brann og feiing 97416613
1156 MIKALSEN Øivind Kantor Kirkekontoret  
1150 MIKALSEN Martha E. Kantor Kirkekontoret  
  MOASTUEN Arnulf Miljøarbeider flyktningetjenesten NAV kommune 91610983
1792 MOE Anita Gjerde Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48274423
1688 MOKKELBOST Gunn Tove Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata Miljøterapitjenesten (MTT) 98638009
1500 MOLBERG Anne Aktivitør Enhet for hjemmetjenester  
1836 MOLDEN Beate Leder  boligkontoret Bygg og eiendom 41221439
1123 MOLDREM Eirik Rådgiver boligkontoret Bygg og eiendom 97680204
1640/1690 MOSÅS-SOLHEIM Elin Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen Miljøterapitjenesten 95975966
  MÆHRE Arnhild Fagleder - Skolestua  Kippermoen ungdomsskole 99285253
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
N
1128 NESJE Synnøve Arkivar Avdeling Service  
1170 NICOLAISEN Kristin Konsulent Tjenestekontoret 91739174
  NICOLAISEN Snorre   Mosjøen og omegn næringsselskap KF 95844052
1725 NIKOLAISEN Brith Johanne Gruppeleder musikere Kultursenteret 90018219
1652 NILSSKOG Ekatarina Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
1505 NORDAHL Janne Kjøkkensjef Vefsn storkjøkken 95232904
1230 NORDGAARD Kirsti Sekretær Olderskog skole  
1213 NORDHØY Tor Gunnar Inspektør Kulstad skole 99029719
1184 NORDÅS Anita Rådgiver HR-avdelingen  
1000 NORDÅS Stephan Sekretær Avdeling Service  
  NORDÅS Tor Martin Leines Bibliotekar Kultursenteret  
1350 NORUM Unni Styrer Kulstad barnehage Enhet Barnehager  
1825 NYGARD Gunnhild Fagleder, kart og oppmåling Plan- og utvikling  
1652 NYHAGEN Line Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
1657 NYLAND Hanne Grostad Avdelingsleder Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 94870301
  NYSTAD Inger Lise Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten 97480641
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
O
1303 OLSEN Arnfinn Inspektør Mosjøen skole 99029788
1833 OLSEN Edd Rune Driftsleder Bygg og eiendom 99101807
  OLSEN Julie Camilla Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten 48182360
  OLSEN Lasse Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90937421
1127 OLSEN Morten IT-konsulent Økonomiavdeling 97567424
1607 OLSRUD Jannicke Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1595 ONGKIEHONG Ellen Avdelingsleder Nyrudskogen Enhet for sykehjemstjenester  
1608 OSVOLL Gøril

Fysioterapeut

Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1807 OTERVIK Hans Gunnar Fagleder landbruk Plan- og utvikling 48264736
1568 OTERVIK Kirsti Fagutviklingssykepleier Enhet for sykehjemstjenster 41584311
1883 OTERVIK Stein Erik Rådgiver Teknisk drift 95817063
1158 OTTING Mona Sekretær Kirkekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
P
1250 PAULSSEN Kirsten Sekretær Kippermoen Ungdomsskole  
1436 PEDERSEN Laila Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1818 PEDERSEN Ronny Avdelingsingenør byggesak Plan- og utvikling  
94826588 PETTERSEN Mona Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum Enhet for hjemmetjenester  
99285214 PETTERSEN Veronica Avd.leder  Tjenestekontoret  
1017 PETTERSEN Åshild Inspektør, Kulturskolen Kultursenteret 90208124
1113 PLÜNNECKE Tom Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
R
1610 REINFJELL Lill Inger Enhetsleder Helsetjenesten 41526815
1180 REINFJELL Sissel HR-sjef HR-avdelingen 92248984
1729 RONESEN Lisett Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90768974 
1750 ROSVOLD Hilde Thorstensen Avdelingsleder Fredlundskogen Enhet for sykehjemstjenester

92884877

1837 RYDER Martine Wingsternes Rådgiver Boligkontoret Bygg og eiendom  
1628/1620 RYNNING Hanne Jordmor Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
1145 RØRVIK Harald Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 93459790
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
S
1855 SALOMONSEN Helge Feierformann Brann og feiing 93213300
756 54029/1620 SANDSTRAK Gerd Synnøve Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjenesten  
  SANDVIK Mona Grøtte Spes.ped Enhet barnehager 95288764
1126 SCHILLE Lena Kirknes Avdelingsleder Service/Kommunearkivar Avdeling service 97805430
1620 SEGTNAN Lise Helsesykepleier (Permisjon) Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
1280 SELNES Heidi Sekretær Granmoen skole  
  SIVERTSEN Rita G.   Miljøterapitjenesten (MTT) 99285244
1149 SJELMO Bodil Trosopplærer Kirkekontoret  
1730 SJELMO Odd Fagleder basseng Enhet Folkehelse 95109655
1155 SJURSEN Kari Sokneprest Dolstad Kirkekontoret  
1614 SJÅVIK Hege Harboe Kommuneoverlege Helsetjenesten/Legetjenesten  
1300 SJÅVIK Kari Sekretær Mosjøen skole  
1249 SKAR Helge Datakoordinator oppvekst Olderskog skole  
1550 SKAR Trine Nordmo Sekretær Enhet for sykehjemstjenester  
1303 SKJØLBERG Johanne Inspektør Mosjøen skole 91707218
1834 SKOG Morten Avdelingsleder Bygg og eiendom 90876545
1824 SKOGMO Alf Avdelingsingeniør Plan- og utvikling  
1627 SKOGSÅS Kristin Helsesykepleier Helsestasjon-  og skolehelsetjenesten  
  SKORPEN Knut Bygdebokredaktør Bygdebokkontor 91886941
1624 SLETTBAKK Tove Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
  SLETTEVOLL Eva Alice Avdelingsleder Utviklingssenter for sykehj og hjemmetjenester i Nordland 99253051
  SLETTEVOLL Torolf Konsulent Rådmannens fagstab 90956373
1603 SMEDEGAARD Erik Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1438 SMEDSENG Marie Vikariat Tjenestekontoret  
1654 SOLBAKKEN Trude Miljøterapeut Avdeling for Psykisk helse 97752646
1455 SOLBRAA Gry Kapellan Kirkekontoret  
1440/1000 SOLEM Anne Catrine Sekretær Tjenestekontoret/Avdeling Service  
1162 SOLEM Bente Økonomisekretær Økonomiavdeling  
1809 SOLVANG Arild-Bjørn Rådgiver regulering Plan- og utvikling  
1500 SOMMERSET Tone Molid Avdelingsleder Aktivitetsenteret Parken- Bo og Servicesenter
(permisjon)
Enhet for hjemmetjenester  
1252 SPARBY Frank Konstituert rektor/enhetsleder Kippermoen ungdomsskole 90568870
  STAMNES Kristine Feier Brann og feiing 97092992
1153 STEFFENREM Ellen Kateket Kirkekontoret  
1287 STEIN Rigmor Styrer Drevja barnehage Enhet Barnehager  
1130 STEINMO Ann Kristin Konsulent Avdeling Service  
1181 STENHAUG Vera Avdelingsleder lønn Personalavdeling 48027246
1355 STENVIK Rita Styrer Olderskog barnehage Enhet Barnehager  
1124 STRAND Håkon Rådgiver IT Økonomiavdeling  
  STRAUM Tore Rørlegger Teknisk drift 92610798
1886 STRYKEN Sondre Vannområdekoordinator Plan- og Utvikling

48216483

1885 STRØM Per Inge Avdelingsleder vann Teknisk drift 91335846
1449 STUVLAND Bente Avd.leder støttekontakt avlast  Miljøterapitjenesten (MTT)  
  SVARTVASSMO Marie Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 48153162
1830 SVENDSEN Brynjulf Brun Bygg- og Eiendomssjef Bygg og eiendom 95943390
1159 SÆTHER Inger Staurem Sekretær Kirkekontoret  
  SØFTING Gunn Helen Bygdebokforfatter Bygdebokkontor 91915333
1238 SØLBERG Eva Marie SFO-Leder Olderskog skole  
1550 SØRDAL Sigrid Sekretær Enhet for sykehjemstjenester  
1620 SØRGÅRD Anita Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
1438 SØRGÅRD Hege Jørgensen Koordinator/Konsulent Tjenestekontoret  
1449 SØRGÅRD Marit Vikar, støttekontakt og avlasting Miljøterapitjenesten (MTT)  
  SØRLI Ann Helen Almås   Barne- og ungdomstjenesten 46899814
1679 SØRVIG Stine Mari  Avdelingsleder Villavegen Miljøterapitjenesten (MTT) 95780635
1726 SØTTAR Kenneth Kino- og kulturhusleder Kultursenteret 90191537
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
T
1122 TANGEN Hege Prosjektleder Rådmannens fagstab  
  TANGEN Merete Hunnålvatn Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten 90268741
  TEMPELHAUG Eirik Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten 47909653
  THORVALDSEN Lillian Ledende helsesykepleier (Permisjon) Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
1720 THRANA Marit Rektor - Vefsn kulturskole Kultursenteret 99734539
1823 TURMO Petter Ingeniør Plan- og Utvikling  
  TØMMERVIK Ole-Marius Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90800225
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
U
1142 URHEIM Ronny Tillitsvalgt Fagforbundet 99791712
  UTNES Steinar Formann Teknisk Drift  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
V
1725 VALLA Randi Elise   Kultursenteret 95176792
1797 VALSTAD Malin J. Miljøterapeut Avdeling for psykisk helse 91113526
1622 VALÅMO Hanne Maren Konst. ledende helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 99285320 
  VATNAN Charlotte Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90176725
1644 VATSHAUG Håvard Uteanlegg Enhet Folkehelse 99516192
  VIK Bente Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten 90879302
1629/1216 VIKAUNE Maren Vaag Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
1435 VINJE Lise Konsulent Tjenestekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
W
           
1728 WIIK Lars Maskinist Kultursenteret  
1856 WIIK Tove Pettersen Trafikkbetjent Brann og feiing 90838808
1412 VIK Bente Fagkonsulent  Barne- og ungdomstjenesten  
1725 WIKA Franziska   Kultursenteret  
1725 WIKA Trond Gruppeleder musikere Kultursenteret  
1173 WULVIK Kari Sekretær Økonomiavdeling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Ø
1882 ØFELDT Oddleif Prosjektleder Teknisk drift 95018814
1248/1620 ØKSENDAL Christine Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 992 85 318
1887 ØKSENDAL Lene Avdelingsleder veg Teknisk drift 97171311
1658 ØXNING Adina Yefet Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psyksisk helse 41472376
1653 ØYEN May Britt Miljøterapeut og saksbehandler Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 95830577
1284 ØYGÅRD Caroline Miljøterapeut Granmoen skole  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Å
1812 ÅKVIK Marthe Breirem HR-rådgiver HR-avdelingen  
  AANES Frank Brannkonstabel Brann- og feiing 90535828
  AANES Hanne Erfaringskonsulent Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90599158
1746 AANES Lill Karin Leder TERMIK  
4296 AASLAND Ingunn Bibliotekar Kultursenteret