Vi innfører mobilt bedriftsnett, slik at en del ansatte har fått nye telefonnr - telefonlista oppdateres forløpende. 
De som ennå ikke har fått nytt telefonnr står oppført med firesifret nr. Ringer du utenfra må du slå 7510 foran. 
 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
A
1283 ABELSEN Espen Inspektør Granmoen skole 47754223
911 22 475 ABELSEN Kristina Fysioterapeut, Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten  
990 37 699 ALBRIGTSEN Susanne Styrer Drevja barnehage og Elsfjord barnehage Enhet barnehager  
986 69 988 AMUNDSEN Christer Prosjektleder Teknisk drift  
476 43 893 AMUNDSEN Hege Konsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF  
992 85 360 ANDERSEN Tanja Konsulent Tjenestekontoret  
994 67 490 ANDREASSEN Bjørnar Prosjekt Studiesenteret RKK  
469 53 976 ANTONSEN Katrina Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
917 05 102 ANTONSEN Synnøve Jordmor Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
947 92 191 ARNSEN Iren Radgiver oppvekst Rådmannens fagstab  
1239 AUFLES Mona Elisabeth fagveil. spesped Olderskog skole  
991 22 903 AUFLES Sissel Nilsskog Enhetsleder Enhet barnehager  
1578 AUNE Solveig Kreftsykepleier Enhet for sykehjemstjenester 90472150
1383 AUNE Tommy Inspektør Vefsn voksenopplæring  
977 52 646 AVDEM Morten Miljøterapeut Psykisk Helse  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
B
920 77 399 BAKKAN Bent Næringskonsulent Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
1306 BECH Ann-Monica Fagveileder minoritetsspråk Mosjøen skole  
480 58 236 BEIERMANN Monica Ergoterapeut Helsetjenesten,  Rehabiliteringstjenesten  
947 85 231 BENJAMINSEN Kjersti Enhetsleder Miljøterapitjenesten (MTT)  
915 96 253 BERENTZEN Arild Avdelingsleder Skjervengan bo & servicesenter Enhet for hjemmetjenester  
997 91 745 BERG Rachel Kommunalsjef helse og omsorg Strategisk ledelse  
480 39 637 BERG Siv Johanne Grøtheim Koordinator Tjenestekontoret  
1615 BERG Siv Johanne Grøtheim Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  

41472375

BJØRGAN Gry Miljøterapeut og saksbehandler Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
416 93 772/
992 85 242
BJØRHUSDAL Hege Fagleder barnevern Barne- og ungdomstjenesten  
957 32 623 BJØRHUSDAL Ragnhild Konsulent  Service  
917 86 186 BJØRKÅS Torun Avdelingsleder Park Teknisk drift  
1466 BJØRNLI Ingrid Avdelingsleder hjemmetjenesten nord Enhet for hjemmetjenester  
75111307 BJØRNÅ Thomas Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 90477459
408 46 889 BOGFJELLMO Elisabeth Enhetsleder Enhet for hjemmetjenester  
1000 BONSAKSEN Eva Konsulent Service  
977 57 099 BRANDTH Markus Leder Topic Ungdomsklubb Barne- og ungdomstjenesten  
1286 BRATBAKK Elin Spesialpedagog Granmoen skole  
410 47 077 BRAUTEN Frank Vaktmester Bygg og eiendom  
920 87 113 BREIMO Mia Miljøterapeut Olderskog skole og Topic  
1620 BREIREM Hanne Sekretær Helsesasjon og skolehelsetjeneste  
1212 BUKTEN Trine Rektor Kulstad skole  
1648 BØASETER Ann-Hege Avdelingsleder Heggvegen 43-47 Miljøterapitjenesten (MTT) 45276841
481 22 585 BÅTSTRAND Jan Erik Ingeniør Teknisk drift  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
C
1725 CVIJANOVIC Saska   Kultursenteret  
1254 CHRISTOFFERSEN Ove Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
D
1285 DAHLMO Siw SFO-Leder Granmoen skole 95208075
1335 DALE Anniken Styrer Krinkelkroken barnehage Enhet Barnehager  
479 03 560 DAHLE Michael Bjørsvik Leder rehabiliteringstjenesten Helsetjenesten,    
954 18 467 DISCHINGTON Laila Bergsnev Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
1795 DEWAR Linn Tove Dybvik Miljøterapeut avdeling for psykisk helse Helsetjenesten,  95870213
902 04 963 DOEVEN Hubertina Fagleder plan og byggesak Plan og utvikling  
469 16 449 DORP Ronny Rådgiver lønn HR-avdelingen  
1585 DREVLAND Tanja Avdelingsleder Enhet for sykehjemstjenester 48248406
918 08 370 DREVVATNE Birgitte Larem Veileder, flyktningetjensten NAV kommune  
1282 DREVVATNE Jostein Rektor Granmoen skole  
1157 DUESUND Kristin Remhaug Diakon Kirkekontoret  
469 37 845 DYBVIK Wenche Konsulent flyktningetjenesten NAV kommune  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
E
992 85 359 EGGEN Marita Konsulent Tjenestekontoret  
1725 EINMO Ragni Musiker Kultursenteret 98630734
905 44 645 EITERJORD Odd Arne Arbeidsleder Qvales Kafe Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
992 85 247 ELSFJORD Even Breines Merkantil Barne- og Ungdomstjenesten  
1561 ENGDAL Lena Avdelingsleder, Enhet for hjemmetjenester Enhet for hjemmetjenester  
908 42 490 ENGE Ewa Rosting Innkjøpsleder Økonomiavdeling  
1030 ERIKSEN Erlend Rådmann Strategisk ledelse 90521571
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
F
901 81 311 FAGERBAKK Øystein Olderli Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
  FAGERENG Sissel Sykepleier aktivitetsenteret Omsorgsdistrikt nord 90137835
905 36 436 FAGERLAND Berit Biblioteksjef Kultursenteret  
913 85 273 FALCH Håvid IT-konsulent Økonomiavdeling  
41 14 84 88 FINNES Mona Rådgiver Boligkontoret  
932 49 509 FINSÅS Joakim Innkjøpsrådgiver Økonomiavdeling  
  FISKUM Minda Marie Sanglærer Kultursenteret 99506468
1718 FISKVIK Arnhild Bibliotekar Kultursenteret  
948 59 760 FJELLHEIM Marius Fagleder HMS og kvalitet HR-avdelingen  
1495 FJELLSETH Gaute Vaktmester, Parken- Bo og Servicesenter Bygg og eiendom 48148725
1232 FJÆRLI Elisabeth Enhetsleder/rektor Olderskog skole  
476 58 382 FJÆRVOLL Irene Økonomisekretær Økonomiavdeling  
481 10 509 FJÆRVOLL Stein-Rune Leder  RKK  
1652 FORBERGSKOG Rita Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse   
412 11 046 FORSJORD Marianne Rådgiver Økonomiavdelingen  
1500 FORSMO Kristin Sekretær Enhet for hjemmetjenester  
417 66 867 FORSMO Kristin Sekretær Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1725 FOSBY Toril   Kultursenteret 48109961
  FOSSBERG Åse Lærer, visuell kunst Kultursenteret 97660420
404 64 525 FRIIS Wenke Rådgiver Økonomiavdeling  
481 12 725 FÆRØ Frank IT-leder Økonomiavdeling  
994 08 108 FÅKVAM Harald SLT koordinator Rådmannens fagstab  
916 04 792 FÅKVAM Trine Kommunalsjef oppvekst og kultur Strategisk ledelse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
G
913 95 725 GABRIELSEN Lotte Feier Brann og feiing  
924 43 654 GAMMELLI Asle Økonomisjef Økonomiavdeling  
976 60 438 GARNES John Peter Enhetsleder Plan- og utvikling  
949 80 317 GARSELE Zane Smittevernlege Helsetjenesten  
1210 GRANHAUG Hilde Sekretær Kulstad skole  
415 10 573 GRANMO Ida Marie Rådgiver Studiesenteret RKK  
482 51 856 GRANMO Lisbeth Teamleder renhold Bygg og eiendom  
941 71 904 GRANÅS Renate Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
911 70 784 GRANÅS Trine Arnhild Avdelingsleder Parkstuo Enhet for sykehjemstjenester  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
H
1256 HAGEN Eli Beate Mørk Spesialrådgiver Kippermoen ungdomsskole  
  HAGFORS Eskil Avdelingsleder flyktningetjenesten NAV kommune 99791758
1840 HALS Tore Verksmester Teknisk drift 95849414
979 67 299 HAMMER Harald Hoel Driftssjef Teknisk drift  
  HANSEN Bente Revisor Revisjon Midt-Norge 91576220
992 85 245 HANSEN Elisabeth Wulff Enhetsleder Barne- og ungdomstjenesten  
992 30 312 HANSEN Rigmor Avdelingsleder Aktivitetshuset Miljøterapitjenesten  
996 48 699 HANSEN Tom Roger Gartner Teknisk drift  
1312 HANSSEN Monica SFO-leder Mosjøen skole 99014949
478 98 527 HATTEN Maria Prosjektmedarbeider SLT  
957 51 844 HATTEN Marit Arkivar Avdeling Service  
  HAUAN Rune Formann Teknisk drift 48151846
75 10 10 80 HAUAN Trine Styrer Andås barnehage Enhet barnehager  
1827 HAUGSTAD Vidar Vaktmester, rådhuset Bygg- og Eiendom 94801032
  HEGDAL Ernst Johan Kirkeverge Kirkekontoret 99541026
1380 HEGGNES Olaug Sekretær Vefsn voksenopplæring  
950 56 957 HEILEMANN Nicolai Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
1516 HEGGVOLD Kjerstin BPA-koordinator Enhet for hjemmetjenester 45437223
902 71 265 HEILAND Jonas Saur Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1293 HELFJELL Bjørnar IT-konsulent Granmoen skole  
1730 HELSKOG Bjørn Magne Byggdrifter/vaktmester
Kippermoen idr.anl/svømmeh
Bygg og eiendom 99398328
480 43 758 HENRIKSEN Lotte Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
481 83 188 HENRIKSEN Marte Grøftrem Rådgiver landbruk Plan- og utvikling  
1842 HINES Frode Formann Teknisk drift 90617861
1810 HJERPÅS Hogne Leder  Helgeland friluftsråd 90853490
  HOFF Kjetil Avdelingsleder, idrett Enhet Folkehelse 90171017
941 56 310  HOLAND Tor-Åge Enhetsleder/Brannsjef Brann og feiing  
481 23 789 HUNDÅLA Berit Ordfører Ordførerkontoret  
404 48 771 HURTHI Kristin Kommunalsjef Infrastruktur og samfunnsutvikling Strategisk ledelse  
  HØGSETH Eirik Søfting Feier Brann og feiing 95900467
400 92 253 HAALAND Trude Sanderud Folkehelsekoordinator Folkehelse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
I
476 72 429 INGEBRIGTSEN Iris Konsulent Økonomiavdeling  
990 37 725 INGEBRIGTSEN Karin Enhetsleder Enhet for sykehjemstjenester  
924 85 601 ISAKSEN Espen Direktør  Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
1798 IVERSEN Kristian Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90775956
901 78 767 IVERSEN Stian Kristoffer Rådgiver Plan- og utvikling  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
J
1253 JACOBSEN Arne Ørnes Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
1144 JACOBSEN May-Britt Mørk Tillitsvalgt Fagforbundet 97421700
1304 JACOBSEN Elin Paulin Fagveileder Mosjøen skole  
913 16 397 JENSEN Camilla Nanditha F. Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
1782 JENSEN Fred Helge Avdelingsleder Miljøtunet Enhet for sykehjemstjenester  
905 06 215 JENSEN Kjell Arne   Mosjøen havn KF  
480 55 493 JENSEN Kjersti Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
910 06 960 JENSEN Ragnhild H. Eide Rådgiver jordbruk Plan- og utvikling  
555 53 333 JOAKIMSEN Audhild Lunde Leder Nav Mosjøen  
450 14 520 JOHANSEN Irene F. Spesialpedagog Enhet barnehager  
1257 JOHANSEN May Elin Miljøterapeut Kippermoen ungdomsskole 40213459 
481 66 189 JOHANSEN Wibeke Rådgiver arealplan Plan- og utvikling  
  JOHANSSON Kurt Jessen Adm. dir. Mosjøen havn KF 95866094
957 88 245 JOHNSEN Cato Leder Bygg og eiendom  
  JOHNSEN Ellen Notler Steinmo Spesialpedagog Enhet barnehager 91629269
  JOHNSEN Hege Markås Avdelingsleder hjemmetjenesten Parken Enhet for hjemmetjenester  
  JOHNSEN Maiken Prosjektmedarbeider Qvales mestringshus Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90599158
  JOHNSEN Ronald Fagleder hallanlegg  Enhet Folkehelse 92039054
957 52 367  JOHNSEN Tommy Avdelingsleder Brann og feiing  
1275 JOHNSEN Vigdis Rådgiver Kippermoen ungdomsskole  
1713 JOHNSON Synnøve Viksand Enhetsleder, kultursenteret Kultursenteret  
948 63 317 JULIUSSEN Aud Rådgiver HR-avdeling  
1607 JØRGENSEN Anniken Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1609 JØRGENSEN Ann-Mari Assistent Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1793 JØRGENSEN Fredrik Wang Kommunepsykolog Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk Helse 40405547
908 78 610 JØRGENSEN Hanne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
  JØRGENSEN Kjersti Spesialpedagog Enhet barnehager  
992 85 314 JØRGENSEN Kristin Engen Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 992 85 315
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
K
480 53 791 KARLSEN Marita Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
959 11 609 KARLSEN Olav Prosjektleder Mosjøen og omegn Næringsselskap KF  
1509 KISMUL Reidun Sykehjemslege Helsetjenesten  
  KJELDSBERG Hilde Spesialpedagog Enhet barnehager 47091385
996 48 657 KLEPP Solfrid Leder, Harton Furøsgt 12/14 og Nermovegen Miljøterapitjenesten  
950 38 006 KLEIVHAUG Heidi Arbeidsleder for renhold Bygg og eiendom  
1832 KRANE Stian Avdelingsingeniør Bygg og eiendom 41208656
1302 KROGH Karl Børre Rektor Mosjøen skole 99635388
  KROKÅ Susanne Tillitsvalgt Sykepleierforbundet 92651105
  KRUTNES Anne Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 41545651
957 80 692 KRUTÅ Marit   Teknisk drift  
454 99 603 KRUTÅ Rune Varaordfører Ordførerkontoret  
1790 KUMMERNES Ann Kristin Prosjektmedarbeider ungdom Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90884833
958 82 304 KUMMERNES Konrad Fagleder rus, Psykisk helse Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
L
976 91 964 LARSEN Ida M. Prosjektleder Mosjøen og omegn næringsselskap KF  
902 68 741 LARSSEN Sara Emilie Ronesen Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
900 36 247 LARSSEN Sture Avdelingsleder Brann og feiing  
992 85 355 LAUMANN Anne-Lise Konsulent Tjenestekontoret  
950 07 011 LEITE Lena Fagkonsulent Barne- og Ungdomstjenesten  
481 54 245 LEKNES Rigmor Jenssen Formannskapssekretær Rådmannens fagstab  
480 45 868 LIBORIO Cintia Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1620 LILAND Cecilie Mo Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste 99285317
472 37 376 LIND Christian Inspektør Kippermoen ungdomsskole  
906 39 276 LINDSETH Ruben Rådgiver oppmåling Plan- og utvikling  
1140 LINDSETH Sigrun Mariell Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet  
957 84 943 LUDVIGSEN Nina Avdelingsleder Helgeland krisesenter Helsetjenesten  
414 99 094 LUKTVASSLI Elin Arkivar  Service 41499094
915 74 882 LUKTVASSLI Elin Sekretær

Mosjøen og omegn næringsselskap KF

 
  LUKTVASSLIMO Marit Fysioterapeut Frisklivssentralen Rehabiliteringstjenesten 99418975
75111306 LUND Snorre Næringskonsulent Mosjøen og omegn Næringsselskap KF 92839938
1715 LUNDESTAD Brit Karin Sekretær Kultursenteret  
1233 LUNDESTAD Kari Anne Inspektør Olderskog skole  
  LUNDESTAD Renate Prosjektmedarbeider Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse 90639774
908 38 445 LYNGHAUG Helge Rådgiver Plan- og utvikling  
1670 LYNGHAUG Jill Avdelingsleder Dr. Ravns vei 8-10 Miljøterapitjenesten (MTT) 91167399
941 59 277 LYSFJORD Odd Erling Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
M
  MALA Susan  Veileder flyktningetjenesten NAV kommune 90187698
959 97 594 MARKEN Anne-Marit Almås Enhetsleder Enhet Folkehelse  
1842 MARKEN Bjørn Einar Rørlegger Teknisk drift 48158173
1382 MARKUSSEN Cathrine Rektor Vefsn voksenopplæring  
992 85 213 MATHISEN Therese Barneansvarlig koordinator  Tjenestekontoret  
975 30 981 MEISFJORD Mai-Kirsti Rådgiver Service  
994 96 328 MEÅS Beate Styrer Skjervengan barnehage Enhet Barnehager  
909 74 760 MIKALSEN Ingvald IT-konsulent Økonomiavdeling  
  MIKALSEN Jim Roger   Brann og feiing 97416613
1156 MIKALSEN Øivind Kantor Kirkekontoret  
1150 MIKALSEN Martha E. Kantor Kirkekontoret  
  MOASTUEN Arnulf Miljøarbeider flyktningetjenesten NAV kommune 91610983
1792 MOE Anita Gjerde Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48274423
1688 MOKKELBOST Gunn Tove Avdelingsleder Helga Viks veg/Alfheimgata Miljøterapitjenesten (MTT) 98638009
1500 MOLBERG Anne Aktivitør Enhet for hjemmetjenester  
412 21 439 MOLDEN Beate Leder  boligkontoret Bygg og eiendom  
976 80 204 MOLDREM Eirik Rådgiver boligkontoret Bygg og eiendom  
1640/1690 MOSÅS-SOLHEIM Elin Avd.leder Harton Furøs gt 25/Avlastningsboligen Miljøterapitjenesten 95975966
  MÆHRE Arnhild Fagleder - Skolestua  Kippermoen ungdomsskole 99285253
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
N
957 74 492 NESJE Synnøve Arkivar Service  
992 85 357 NICOLAISEN Kristin Konsulent Tjenestekontoret  
1725 NIKOLAISEN Brith Johanne Gruppeleder musikere Kultursenteret 90018219
1652 NILSSKOG Ekatarina Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
952 32 904 NORDAHL Janne Kjøkkensjef Vefsn storkjøkken  
1230 NORDGAARD Kirsti Sekretær Olderskog skole  
1213 NORDHØY Tor Gunnar Inspektør Kulstad skole 99029719
948 67 133 NORDÅS Anita Rådgiver HR-avdelingen  
1000 NORDÅS Stephan Sekretær Service  
  NORDÅS Tor Martin Leines Bibliotekar Kultursenteret  
902 45 691 NYGARD Gunnhild Fagleder, kart og oppmåling Plan- og utvikling  

911 21 534

NYGAARD Oline Augusta Pisani Saksbehandler byggesak Plan- og utvikling  
1652 NYHAGEN Line Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 48248017
948 70 301 NYLAND Hanne Grostad Avdelingsleder Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse  
974 80 641 NYSTAD Inger Lise Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
O
1303 OLSEN Arnfinn Inspektør Mosjøen skole 99029788
991 01 807 OLSEN Edd Rune Driftsleder Bygg og eiendom  
481 82 360 OLSEN Julie Camilla Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
909 37 421 OLSEN Lasse Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
975 67 424 OLSEN Morten IT-konsulent Økonomiavdeling  
480 66 874 OLSRUD Jannicke Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
1595 ONGKIEHONG Ellen Avdelingsleder Nyrudskogen Enhet for sykehjemstjenester  
1565 OSHEIM Kristian G. Avdelingsleder kortidsavdelingen Enhet for sykehjemstjenester  
480 55 843 OSVOLL Gøril

Fysioterapeut

Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
482 64 736 OTERVIK Hans Gunnar Fagleder landbruk Plan- og utvikling  
1568 OTERVIK Kirsti Fagutviklingssykepleier Enhet for sykehjemstjenster 41584311
958 17 063 OTERVIK Stein Erik Rådgiver Teknisk drift  
1158 OTTING Mona Sekretær Kirkekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
P
1250 PAULSSEN Kirsten Sekretær Kippermoen Ungdomsskole  
908 49 141 PEDERSEN Ronny Avdelingsingenør byggesak Plan- og utvikling  
948 26 588 PETTERSEN Mona Avdelingsleder hjemmetjenesten sentrum Enhet for hjemmetjenester  
992 85 214 PETTERSEN Veronica Avd.leder  Tjenestekontoret  
902 08 124 PETTERSEN Åshild Inspektør, Kulturskolen Kultursenteret  
481 00 947 PLÜNNECKE Tom Kommuneadvokat Juridisk fagstab  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
R
415 26 815 REINFJELL Lill Inger Enhetsleder Helsetjenesten  
922 48 984 REINFJELL Sissel HR-sjef HR-avdelingen  
1729 RONESEN Lisett Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 90768974 
1750 ROSVOLD Hilde Thorstensen Avdelingsleder Fredlundskogen Enhet for sykehjemstjenester

92884877

917 00 576 RYNNING Hanne Jordmor Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
1145 RØRVIK Harald Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 93459790
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
S
482 43 954  SALOMONSEN Helge Feierformann Brann og feiing  
913 82 457 SANDSTRAK Gerd Synnøve Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjenesten  
75 10 13 50 SANDVIK Mona Grøtte Styrer Kulstad barnehage Enhet barnehager 95288764
978 05 430 SCHILLE Lena Kirknes Avdelingsleder / Kommunearkivar Service  
1620 SEGTNAN Lise Helsesykepleier (Permisjon) Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
1280 SELNES Heidi Sekretær Granmoen skole  
  SIVERTSEN Rita G.   Miljøterapitjenesten (MTT) 99285244
1149 SJELMO Bodil Trosopplærer Kirkekontoret  
1730 SJELMO Odd Fagleder basseng Enhet Folkehelse 95109655
1155 SJURSEN Kari Sokneprest Dolstad Kirkekontoret  
1300 SJÅVIK Kari Sekretær Mosjøen skole  
1249 SKAR Helge Datakoordinator oppvekst Olderskog skole  
1550 SKAR Trine Nordmo Sekretær Enhet for sykehjemstjenester  
908 76 545 SKOG Morten Avdelingsleder Bygg og eiendom  
906 28 819 SKOGMO Alf Avdelingsingeniør Plan- og utvikling  
913 83 372 SKOGSÅS Kristin Helsesykepleier Helsestasjon-  og skolehelsetjenesten  
  SKORPEN Knut Bygdebokredaktør Bygdebokkontor 91886941
913 82 173 SLETTBAKK Tove Helsesykepleier Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
992 53 051 SLETTEVOLL Eva Alice Avdelingsleder Utviklingssenter for sykehj og hjemmetjenester i Nordland  
909 56 373 SLETTEVOLL Torolf Konsulent Rådmannens fagstab  
480 61 755 SMEDEGAARD Erik Ergoterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
977 52 646 SOLBAKKEN Trude Miljøterapeut Avdeling for Psykisk helse  
1455 SOLBRAA Gry Kapellan Kirkekontoret  
913 50 088 SOLEM Anne Catrine Sekretær Tjenestekontoret/Avdeling Service  
476 77 438 SOLEM Bente Økonomisekretær Økonomiavdeling  
992 85 316 SOLHAUG Inger Lise Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
901 84 780 SOLVANG Arild-Bjørn Rådgiver regulering Plan- og utvikling  
909 56 757 SOMMERSET Tone Molid Avdelingsleder byparken seniorsenter Enhet for hjemmetjenester  
1252 SPARBY Frank Konstituert rektor/enhetsleder Kippermoen ungdomsskole 90568870
  STAMNES Kristine Feier Brann og feiing 97092992
1153 STEFFENREM Ellen Kateket Kirkekontoret  
1287 STEIN Rigmor Styrer Drevja barnehage Enhet Barnehager  
948 81 446 STEINMO Ann Kristin Konsulent Avdeling Service  
1355 STENVIK Rita Styrer Olderskog barnehage Enhet Barnehager  
970 91 274 STRAND Håkon Rådgiver IT Økonomiavdeling  
926 10 798 STRAUM Tore Rørlegger Teknisk drift  
907 47 399 STRYKEN Sondre Vannområdekoordinator Plan- og Utvikling  
913 35 846 STRØM Per Inge Avdelingsleder vann Teknisk drift  
1449 STUVLAND Bente Avd.leder støttekontakt avlast  Miljøterapitjenesten (MTT)  
481 53 162 SVARTVASSMO Marie Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
959 43 390 SVENDSEN Brynjulf Brun Bygg- og Eiendomssjef Bygg og eiendom  
1159 SÆTHER Inger Staurem Sekretær Kirkekontoret  
  SØFTING Gunn Helen Bygdebokforfatter Bygdebokkontor 91915333
1238 SØLBERG Eva Marie SFO-Leder Olderskog skole  
1550 SØRDAL Sigrid Sekretær Enhet for sykehjemstjenester  
913 79 816 SØRGÅRD Anita Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
  SØRGÅRD Hege Jørgensen Koordinator/Konsulent Tjenestekontoret  
905 69 638 SØRGÅRD Marit Vikar, støttekontakt og avlasting Miljøterapitjenesten (MTT)  
468 99 814 SØRLI Ann Helen Almås   Barne- og ungdomstjenesten  
1679 SØRVIG Stine Mari  Avdelingsleder Villavegen Miljøterapitjenesten (MTT) 95780635
901 91 537 SØTTAR Kenneth Kino- og kulturhusleder Kultursenteret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
T
1122 TANGEN Hege Prosjektleder Rådmannens fagstab  
917 85 157 TANGEN Merete Hunnålvatn Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
479 09 653 TEMPELHAUG Eirik Fysioterapeut Helsetjenesten, Rehabiliteringstjenesten  
  THORVALDSEN Lillian Ledende helsesykepleier (Permisjon) Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
482 72 044 TURMO Petter Ingeniør Plan- og Utvikling  
908 00 225 TØMMERVIK Ole-Marius Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
U
1142 URHEIM Ronny Tillitsvalgt Fagforbundet 99791712
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
V
1725 VALLA Randi Elise   Kultursenteret 95176792
1797 VALSTAD Malin J. Miljøterapeut Avdeling for psykisk helse 91113526
976 09 728  VALÅMO Hanne Maren Konst. ledende helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
901 76 725 VATNAN Charlotte Barnevernskurator Barne- og ungdomstjenesten 90176725
1644 VATSHAUG Håvard Uteanlegg Enhet Folkehelse 99516192
913 63 051 VEDING Charlotte   Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
908 79 302 VIK Bente Barnevernskurator Barne- og Ungdomstjenesten  
913 86 909 VIKAUNE Maren Vaag Sykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
992 85 358 VINJE Lise Konsulent Tjenestekontoret  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
W
           
1728 WIIK Lars Maskinist Kultursenteret  
941 70 121 WIIK Tove Pettersen Trafikkbetjent Brann og feiing  
908 79 302 VIK Bente Fagkonsulent  Barne- og ungdomstjenesten  
1725 WIKA Franziska   Kultursenteret  
1725 WIKA Trond Gruppeleder musikere Kultursenteret  
958 03 781 WINTHER Karoline Demenskoordinator Enhet for sykehjemstjenester  
476 57 882 WULVIK Kari Sekretær Økonomiavdeling  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Ø
995 79 962 ØFELDT Oddleif Prosjektleder Teknisk drift  
992 85 318 ØKSENDAL Christine Helsesykepleier Helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
971 71 311 ØKSENDAL Lene Avdelingsleder veg Teknisk drift  
1658 ØXNING Adina Yefet Miljøterapeut Helsetjenesten, Avdeling for Psyksisk helse 41472376
1653 ØYEN May Britt Miljøterapeut og saksbehandler Helsetjenesten, Avdeling for Psykisk helse 95830577
1284 ØYGÅRD Caroline Miljøterapeut Granmoen skole  
           
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
Å
948 65 973 ÅKVIK Marthe Breirem HR-rådgiver HR-avdelingen  
905 35 828 AANES Frank Brannkonstabel Brann- og feiing  
905 99 158 AANES Hanne Erfaringskonsulent Helsetjenesten, Avdeling for psykisk helse  
1746 AANES Lill Karin Leder TERMIK  
4296 AASLAND Ingunn Bibliotekar Kultursenteret