Skjervengan barnehage er en avdelings barnehage, barn er fordelt på fire avdelinger; Revehiet Knøtteliten, Maurtua og Humla.

 Vi så heldige å ha vårt egen «gymsal», et stort flott fellesrom, formingsrom og et sanserom.

Uteområdet vårt er stort og gir god mulighet til allsidig lek i alle årstider. Det er tilrettelagt for ulike aldersgrupper, med ulik vanskelighetsgrad og soner som innbyr til forskjellig type lek. Her er det sykkelvei, grillhytte, gapahuk, flere småhus, ulike klatrestativ og balansebaner. 

 Vi bruker også det som finnes i nærmiljøet som turmål, for eksempel Vallia, Kippermoen, Vefsn museum, byen og Sjøgata. Vi har faste alders inndelte turgrupper som er ute på tur 2 ganger i uken.