Skjervengan barnehage ble åpnet i 2001. Den eies og drives av Vefsn kommune.

Barnehagen har plass til 54 barn fordelt på  fire avdelinger; Revehiet 0-3 år, Knøtteliten 0-3 år, Maurtua 3-6 år og Humla 3-6 år. Vi kan tilby et stabilt og stødig personale som er en god blanding av nyutdannete og ansatte med lang erfaring, med bred kompetanse og ei positivt innstilling «VI får til det vi vil!».

Utområdet vårt er stort og gir god mulighet til allsidig lek i alle årstider. Det er tilrettelagt for ulike aldersgrupper , med ulik vanskelighetsgrad og soner som innbyr til forskjellig type lek. Vi har også ei grillhytte som brukes flittig. Vi bruker også det som finnes i nærmiljøet som turmål, for eksempel Vallia, Kippermoen, Vefsn museum, byen og Sjøgata.