"Vi skal gi alle barn en følelse av egenverd

  og opplevelse av mestring»