Barnehagen har fire avdelinger.

Revehiet 0-3 år - Tlf: 909 18 149

Knøtteliten 0-3 år - Tlf: 909 11 794

Maurtua 3-6 år - Tlf: 908 10 155

Humla 3-6 år - Tlf: 908 97 144

Hver avdeling har egen inngang og garderobe, kjøkkenkrok og lekerom. Småbarnsavdelingene har et nytt vognskur, hvor ungene kan sove trygt ute i egne vogner, i ly for vind og vær. 

Barnehagen har også et stort felles lekeareal, aktivitetsrom, formingsrom og sanserom.